Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

19 december 2019

Gemeente Nijmegen discrimineert woonwagenbewoners oordeelt College voor de Rechten van De Mens. 

Situatie
De Stichting Woonwagenbelangen Nijmegen met woordvoerder Peter Vos  en Ieder1gelijk  (het Bureau Gelijke Behandeling Gelderland-Zuid) hebben bij het College voor de Rechten van de Mens (CvRM)een klacht tegen de gemeente Nijmegen ingediend. Zij vinden dat het College van Burgemeesters & Wethouders (B&W) van de gemeente Nijmegen woonwagenbewoners in Nijmegen discrimineert . De gemeente weigert om ondanks een groot tekort aan woonwagenstandplaatsen om extra standplaatsen aan te leggen, terwijl zij wel sociale huurwoningen bouwt. Ook nadat in  juli 2018  het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van kracht is geworden weigert het College van B&W  om zijn beleid aan te passen. Het College van B&W zegt dat ze niet discrimineert, omdat er volgens hen geen sprake is van een standplaatsentekort.  Woonwagenbewoners en mensen die wachten op een sociale huurwoning hebben volgens hen evenveel kans op het vinden van woonruimte.


Beoordeling door het CvRM

Het CvRM stelt vast dat  B&W van Nijmegen woningbehoefteonderzoeken en woningmarktverkenningen uitvoert ten aanzien van de sociale huisvesting om een scherper beeld van de woningvraag te hebben. Zij heeft echter nooit de behoefte aan standplaatsen onderzocht en heeft dus dus ook geen koppeling gemaakt tussen de  behoefte van de woonwagenbewoners en het aantal standplaatsen. Ook nadat het College van B&W signaleerde dat de gemeente meer vragen kreeg van woonwagen- bewoners die in aanmerking wilden komen voor een standplaats, bleef het standpunt over het niet-uitbreiden van de standplaatsen ongewijzigd.

Het College van B&W heeft niet kunnen bewijzen dat woonwagenbewoners en mensen die wachten op een sociale huurwoning evenveel kans hebben op het vinden van woonruimte.
Het College oordeelt daarom dat het College van B&W discrimineert door een huisvestingsbeleid te voeren dat niet voorziet in een zo gelijkwaardig mogelijk aanbod van standplaatsen voor woonwagenbewoners in vergelijking met het aanbod van sociale huurwoningen.

Het CvRM stelt dat hetCollege van B&W van Nijmegen geen onderscheid mag maken op grond van ras maken bij de huisvesting. Het uitgangspunt hierbij is dat voor woonwagen- bewoners, en voor mensen die wachten op een sociale huurwoning, wordt voorzien in een zo gelijkwaardig mogelijk aanbod van woonruimte. Dit houdt in dat de gemeente onderzoek moet doen naar de behoefte aan standplaatsen en dat de gemeente op basis van de behoefte beleid ontwikkelt om eventueel extra standplaatsen aan te leggen.

Het CvRM oordeet vervolgens dat het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen verboden onderscheid maakt op grond van ras.


Reacties van Stichting Woonwagenbelangen Nijmegen, Ieder1gelijk en burgemeester Buis

In een artikel op de website van het AD van 12 december 2019 de volgende reacties. Peter Vos van Woonwagenbelangen: ,,Doordat het ons onmogelijk wordt gemaakt om bij elkaar te wonen, kunnen we ons culturele erfgoed niet behouden. Dat wordt nu erkend.” Mede-bestuurder Jeffrey Kaus: ,,Er moet nu snel een noodplan komen om onze woningnood op te lossen.” Door de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens ontkomt Nijmegen er volgens Woonwagenbelangen niet meer aan het aantal standplaatsen uit te breiden. 

Volgens burgemeester Bruis sluit het gemeentelijke beleid prima aan op het beleidskader dat minister Ollongren in juli 2018 aanreikte. Daar is Vos het niet mee eens. Volgens hem onderscheidt Nijmegen zich in negatieve zin van gemeenten als Wijchen, Beuningen en Arnhem. ,,Voor ons is het onbegrijpelijk dat Nijmegen als ‘Shelter City’ mensenrechten- verdedigers in nood wil opvangen, terwijl mensenrechten van de eigen bewoners worden geschaad.” 

Ieder1Gelijk wil vóór 13 januari horen van het Nijmeegse college van B en W welke actie er nu wordt ondernomen. De uitspraak, alleen geldig voor Nijmegen, is juridisch gesproken niet bindend. Een woordvoerster van de gemeente verzekert dat er desondanks serieus naar gekeken zal worden. 


U kunt hieronder verschillende documenten downloaden:


Oordeel 2019- 0270 College voor de Rechten van de mens : Icon of Oordeel 2019- 0270 Discriminatie B&W Nijmegen Geen Gelijkwaardig Aanbod Standplaatsen 2 December 2019 Oordeel 2019- 0270 Discriminatie B&W Nijmegen Geen Gelijkwaardig Aanbod Standplaatsen 2 December 2019


Artikel Algemeen Dagblad 12 december 2019: Icon of College Voor De Rechten Van De Mens  ‘Nijmegen Discrimineert Woonwagenbewoners’   Nijmegen 12 December 2019  AD Nl College Voor De Rechten Van De Mens ‘Nijmegen Discrimineert Woonwagenbewoners’ Nijmegen 12 December 2019 AD Nl

Artikel Gelderlander 16 december 2019:  Icon of GroenLinks En DNF Meer Standplaatsen Voor Woonwagens In Nijmegen 16 December 2019 Gelderlander GroenLinks En DNF Meer Standplaatsen Voor Woonwagens In Nijmegen 16 December 2019 Gelderlander

Artikel omroep Gelderland 12 december 2019 :Icon of Nijmegen Discrimineert Woonwagenbewoners, Vindt College Voor De Rechten Van De Mens -12 December 2019 Omroep Gelderland Nijmegen Discrimineert Woonwagenbewoners, Vindt College Voor De Rechten Van De Mens -12 December 2019 Omroep Gelderland

 

woonwagenwijzer7