Media


Zoeken

Hypotheek voor een woonwagen

Net als voor een woning is het in principe mogelijk om voor een woonwagen en een standplaats een hypotheek af te sluiten. Het is echter niet eenvoudig om een bank te vinden, die daartoe bereid is. Op websites van hypotheekadviseurs wordt aangegeven, dat banken als o.a. SNS, ABN Amro,ING, Florius, Fortis, Aegon, Reaal, zeggen geen leningen te verstrekken met een woonwagen als onderpand. Wel wordt soms de Rabobank genoemd als hypotheekverstrekker. Datzelfde geldt ook voor woonboten, hoewel zij ook bij de ING wel hypotheek konden krijgen. Daar is pas geleden verandering in gekomen. Op 11 februari  2016 liet ING weten, dat zij op 1 oktober 2016 stoppen met het verlenen van hypotheken voor watervilla’s en woonboten.


Zaterdag 14 juli 2018

Minister Ollongren presenteert het nieuwe Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid. Daarin wordt kort vermeld dat “Op dit moment is het zo dat woonwagenbewoners moeilijk een hypotheek kunnen krijgen voor een standplaats en woonwagen (en ook moeilijk een inboedel- en opstalverzekering kunnen afsluiten). Mede om die reden zal de behoefte vooral uitgaan naar huurstandplaatsen. Desalniettemin kan een woningcorporatie of gemeente in voorkomende gevallen de standplaatsen te koop of in erfpacht aanbieden (bij verkoop eventueel in combinatie met een terugkoopbeding). Hierbij kan een beroep worden gedaan op de Nationale Hypotheekgarantie en wellicht op startersleningen van gemeenten.

Tot nu toe zijn er nog geen verdere acties vanuit de overheid om de banken aan te sporen hun verantwoordelijkheid ook t.a.v. de woonvorm woonwagen op te pakken


Donderdag 28 september 2017

In het artikel van het Wiel van 28 september 2017 Hypotheek voor woonwagens nog altijd struikelblok” besteedt Thea Reuver opnieuw aandacht aan de hypotheekverstrekking. Zij komt tot de conclusie dat de Rabobank voor zover ons bekend en vreemd genoeg, nog altijd de enige die in principe hypotheken verstrekt voor woonwagens en/of standplaatsen.

Verder liet de bank Thea Reuver weten dat zij geen hypotheken verstrekt voor alleen de woonwagen. Wel voor koopstandplaatsen of de combinatie woonwagen met koopstandplaats. En juist dat is voor veel woonwagenbewoners een probleem, omdat de meeste gemeenten geen standplaatsen willen verkopen. En geen eigen standplaats betekent dan ook geen hypotheek voor een nieuwe of tweedehands woonwagen. Woonwagenbewoners vallen dus eigenlijk tussen wal en schip. En dat raakt hen dubbel zo hard, omdat woonwagenbewoners verplicht zijn een eigen woonwagen te kopen; gemeenten en woningcorporaties verstrekken immers nagenoeg geen huurwoonwagens meer.


Dinsdag 15 maart 2016.

In het bericht op deze website van 15 maart 2016 heb ik de vraag gesteld of de minister ook aandacht heeft voor de hypotheekverstrekking voor woonwagens. : https://woonwagenwijzer.nl/ministers-dijsselbloem-en-blok-onderzoeken-hypotheekverstrekking-woonboten/


Nationale Hypotheek Garantie

Wanneer je een hypotheek afsluit voor de aankoop van een woning, kun je in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie ook wel NHG genoemd.   Om in aanmerking te komen voor NHG moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat je inkomen voldoende is. Daarnaast mogen in 2020 de totale kosten: de koopsom, eventuele verbouwingskosten en bijkomende kosten zoals notariskosten en afsluitprovisie voor de woonwagen maximaal  € 140.000,-  en voor de standplaats maximaal € 51.000,- bedragen.Je kunt het totale aankoopbedrag financieren, dus inclusief de bijkomende kosten. NHG rekent voor deze bijkomende kosten een vast percentage.  Ook bij een hypotheek voor verbouwing of renovatie kun je in aanmerking komen voor NHG.Icon of VN 2020-2 DEF VN 2020-2 DEF  Icon of Toelichting VN 2020-2 DEF Toelichting VN 2020-2 DEF

Ontslag, arbeidsongeschiktheid, scheiding of het overlijden van je partner zijn vormen van rampspoed die iedereen kunnen overkomen. In veel gevallen gaan deze gepaard met een drastische inkomensdaling, dat weer kan leiden tot financiële problemen en in het ergste geval tot gedwongen verkoop van je woonwagen. Wanneer deze verkoop niet voldoende oplevert om je hypotheek af te lossen, is een restschuld het nare gevolg.Gelukkig biedt NHG uitkomst. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zorgt er namelijk voor dat deze restschuld wordt afgelost. Uiteraard op voorwaarde dat je hebt meegewerkt om die schuld zo laag mogelijk te houden door direct contact op te nemen met je geldgever, zodra er zich betalingsachterstanden voordoen. Het resterende bedrag wordt dan kwijtgescholden. Hierdoor kunt je weer met een schone lei beginnen: een veilig idee!

 

 

 

 

 

radar