Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Hypotheek voor een woonwagen

Net als voor een woning is het in principe mogelijk om voor een woonwagen en een standplaats een hypotheek af te sluiten. Het is echter niet eenvoudig om een bank te vinden, die daartoe bereid is. Op websites van hypotheekadviseurs wordt aangegeven, dat banken als o.a. SNS, ABN Amro,ING, Florius, Fortis, Aegon, Reaal, zeggen geen leningen te verstrekken met een woonwagen als onderpand. Wel wordt soms de Rabobank genoemd als hypotheekverstrekker. De RABO bank heeft echter in 2023 de voorwaarden zo veranderd dat pas hypotheek wordt vertrekt als de woonwagen op de standplaats staat. Hierdoor is het in de meeste gevallen niet meer mogelijk een hypotheek te krijgen.


Woensdag 29 november 2023

In artikelen in Het Wiel nummer 3 en 4 van 2023 wordt opnieuw aandacht  besteedt aan de hypotheekproblematiek. Dankzij de aankondiging in 2018 van de opheffing van het uitsterfbeleid in het “Beleidskader gemeentelijk woonwagen en standplaatsenbeleid” van minister Ollongren hebben veel gemeenten inmiddels begrepen, dat zij  de komende jaren nieuwe standplaatsen moeten bouwen en bestaande woonwagencentra moeten renoveren. Meestal gebeurt dat in samenwerking met woningbouwcorporaties. Zij zijn met name verantwoordelijk voor het aanbieden van huurwoonwagens en het beheer van de locaties. Echter als het gaat om de aanschaf en de financiering van de woonwagen, dan zijn bewoners zelf voor 60-70% verantwoordelijk. In het Beleidskader is echter niet geregeld dat banken een verplichting hebben om hypotheken te verstrekken of dat het rijk zelf een mogelijkheid aanbiedt in de vorm van b.v. startersleningen. 

Gemeenten eisen betere financieringsmogelijkheden voor woonwagens. Goed nieuws??

Tijdens de ledenverga­dering van de Vereniging van Neder­landse Gemeenten (VNG) op 14 juni 2023 is op initiatief van de gemeenten Hoorn en Land van Cuijk besloten, dat het VNG bestuur zich in gaat zetten voor betere hypotheekmogelijkheden ( verhoging hypotheekgarantie) en net als bij woningen en tiny houses voor een starterslening voor woonwagenbewoners. Nu is er in 2001 is er ook al een wetsvoorstel geweest de “Wet bevordering Eigen Woningbezit”, die na acties vanuit de hoek van woonwagenwerk en gemeenten en de Woonbond ook bestemd was voor de aanschaf van een standplaats of een woonwagen. Deze wet is na een jaar al weer ingetrokken, omdat hij te succesvol was bij woningbezitters, waardoor het teveel geld zou gaan kosten.

Een nieuwe poging, maar zeker noodzakelijk, omdat ook de nieuw regelgeving  op het gebied van duurzamer bouwen ( BENG-eisen)zorgt voor veel hogere aanschafprijzen. Ook de verplichting om op nieuwe standplaatsen geen gas meer toe te laten maakt het zeker voor starters erg moeilijk om de financiering rond te krijgen.

Inmiddels heeft Minister De Jonge, inmiddels demissionair minister, heeft bij monde van zijn woordvoerder aan Het Wiel  laten weten dat er een eerste overleg is geweest tussen de rijksoverheid (de ministeries van BZK en Financiën) en de VNG, de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) en de Rabobank. In dat overleg zijn ook de knelpunten besproken die door het Wiel zijn aangekaart: de aanscherping van de hypotheek­voorwaarden door de Rabobank, waardoor vrijwel niemand meer in aanmerking komt voor een hypotheek voor een woonwagen of standplaats. In de loop van dit jaar zou er meer bekend kunnen worden.

 


Zaterdag 14 juli 2018

Minister Ollongren presenteert het nieuwe Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid. Daarin wordt kort vermeld dat “Op dit moment is het zo dat woonwagenbewoners moeilijk een hypotheek kunnen krijgen voor een standplaats en woonwagen (en ook moeilijk een inboedel- en opstalverzekering kunnen afsluiten). Mede om die reden zal de behoefte vooral uitgaan naar huurstandplaatsen. Desalniettemin kan een woningcorporatie of gemeente in voorkomende gevallen de standplaatsen te koop of in erfpacht aanbieden (bij verkoop eventueel in combinatie met een terugkoopbeding). Hierbij kan een beroep worden gedaan op de Nationale Hypotheekgarantie en wellicht op startersleningen van gemeenten.

Tot nu toe zijn er nog geen verdere acties vanuit de overheid om de banken aan te sporen hun verantwoordelijkheid ook t.a.v. de woonvorm woonwagen op te pakken


Donderdag 28 september 2017

In het artikel van het Wiel van 28 september 2017 Hypotheek voor woonwagens nog altijd struikelblok” besteedt Thea Reuver opnieuw aandacht aan de hypotheekverstrekking. Zij komt tot de conclusie dat de Rabobank voor zover ons bekend en vreemd genoeg, nog altijd de enige die in principe hypotheken verstrekt voor woonwagens en/of standplaatsen.

Verder liet de bank Thea Reuver weten dat zij geen hypotheken verstrekt voor alleen de woonwagen. Wel voor koopstandplaatsen of de combinatie woonwagen met koopstandplaats. En juist dat is voor veel woonwagenbewoners een probleem, omdat de meeste gemeenten geen standplaatsen willen verkopen. En geen eigen standplaats betekent dan ook geen hypotheek voor een nieuwe of tweedehands woonwagen. Woonwagenbewoners vallen dus eigenlijk tussen wal en schip. En dat raakt hen dubbel zo hard, omdat woonwagenbewoners verplicht zijn een eigen woonwagen te kopen; gemeenten en woningcorporaties verstrekken immers nagenoeg geen huurwoonwagens meer.


Dinsdag 15 maart 2016.

In het bericht op deze website van 15 maart 2016 heb ik de vraag gesteld of de minister ook aandacht heeft voor de hypotheekverstrekking voor woonwagens. : https://woonwagenwijzer.nl/ministers-dijsselbloem-en-blok-onderzoeken-hypotheekverstrekking-woonboten/


Nationale Hypotheek Garantie

Wanneer je een hypotheek afsluit voor de aankoop van een woning, kun je in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie ook wel NHG genoemd.   Om in aanmerking te komen voor NHG moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat je inkomen voldoende is. Daarnaast mogen in 2024 de totale kosten: de koopsom, eventuele verbouwingskosten en bijkomende kosten zoals notariskosten en afsluitprovisie voor de woonwagen maximaal  € 166.000,- , voor  energiebesparende middelen € 9960,-  en voor de standplaats maximaal € 59.000,- bedragen.Je kunt het totale aankoopbedrag financieren, dus inclusief de bijkomende kosten. NHG rekent voor deze bijkomende kosten een vast percentage.  Ook bij een hypotheek voor verbouwing of renovatie kun je in aanmerking komen voor NHG.Icon of Nationale Hypotheek Garantie 2024-1 Nationale Hypotheek Garantie 2024-1 Icon of 20221101-toelichting-vn-2023-1-def 20221101-toelichting-vn-2023-1-def

Ontslag, arbeidsongeschiktheid, scheiding of het overlijden van je partner zijn vormen van rampspoed die iedereen kunnen overkomen. In veel gevallen gaan deze gepaard met een drastische inkomensdaling, dat weer kan leiden tot financiële problemen en in het ergste geval tot gedwongen verkoop van je woonwagen. Wanneer deze verkoop niet voldoende oplevert om je hypotheek af te lossen, is een restschuld het nare gevolg.Gelukkig biedt NHG uitkomst. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zorgt er namelijk voor dat deze restschuld wordt afgelost. Uiteraard op voorwaarde dat je hebt meegewerkt om die schuld zo laag mogelijk te houden door direct contact op te nemen met je geldgever, zodra er zich betalingsachterstanden voordoen. Het resterende bedrag wordt dan kwijtgescholden. Hierdoor kunt je weer met een schone lei beginnen: een veilig idee!

 

 

 

 

 

radar