Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Innovatieve aanpak bij aanleg woonwagen-locaties

Hoewel in de woonwagen inmiddels in de wet-en regelgeving is opgenomen als een reguliere woonvorm naast de woning en de  drijvende woning, is het in de dagelijkse praktijk niet eenvoudig om in wijken woonlocaties met woonwagens te realiseren. Zoals we op de pagina’s bij woonwagenhuisvesting kunnen lezen heeft  de woonvorm woonwagen in een relatief kort tijdsbestek nogal wat metamorfoses ondergaan, waardoor bij de buitenstaander niet meer duidelijk is wat hij moet verstaan onder een woonwagen. Ook de bewoners van woonwagens komen  in de publieke beeldvorming misschien wel kleurrijk maar niet altijd positief in beeld, waardoor de politieke besluitvorming m.b.t. de aanleg van nieuwe woonwagen-locaties moeizaam verloopt.

Sleutelbegrippen

Als je als bewoner, als bestuurder in een gemeente of als bestuurder van een woningbouwcorporatie toch een woonlocatie met woon-wagens wilt realiseren, is het van belang dat innovatieve methodes worden ingezet die kunnen bijdragen aan het acceptatieproces. Sleutelbegrippen in alle fases van dit proces zijn: transparante communicatie, collectief particulier opdrachtgeverschap, inzichtelijke besluitvorming.

3D-visualisatie

Als hulpmiddel voor transparante communicatie staat op de volgende pagina 3-D visualisatie beschreven hoe de tool 3D-visualisatie kan bijdragen aan een betere en efficientere communi-catie bij de ontwikkeling van woonlocaties.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: CPO

Bij de pagina over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wordt ingegaan op de mogelijkheid om als bewoners gebruik te maken van het principe van collectief (mede) particulier opdrachtgeverschap  om woonwagenlocaties onder de aandacht te brengen van gemeente of woningbouwcorporatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

radar