Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

In beginsel is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ( afkorting CPO) in de traditionele woningbouw een betrekkelijk  nieuwe aanpak om toekomstige bewoners collectief , als groep meer invloed te geven op hun woningontwerp en op de inrichting van de directe woonomgeving.  Als je dat vergelijkt met de woonwagenbouw, dan zie je net het omgekeerde proces. Gemeenten en corporaties overleggen in zijn algemeenheid altijd met de hele bewonersgroep bij nieuwbouw of renovatie van  woonwagenlocaties hoe de locatie en de woonwagens eruit moeten komen te zien. Je zou kunnen stellen, dat het principe van CPO  al jaren in de praktijk is toegepast. Het is een middel dat bij uitstek geschikt is om woonwensen van bewoners en praktische eisen van gemeente of corporatie m.b.t. het ontwerp van locatie en woonwagentype op elkaar af te stemmen. Op deze pagina zal informatie verstrekt worden over bestaande en toekomstige initiatieven van woongroepen, die in gemeenten actief zijn met het ontwerpen van woonlocaties met huur en koop woonwagens, aparte woningen of een mix daarvan.

Informatiecentrum Eigen Bouw

Op de website www.iceb.nl is veel informatie te vinden over alle zaken die van belang zijn bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.Icon of Factsheet Woningcorporaties En Particulier Opdrachtgeverschap Factsheet Woningcorporaties En Particulier Opdrachtgeverschap Icon of Factsheet Aandachtspunten Gemeenten Factsheet Aandachtspunten Gemeenten Icon of Factsheet Betaalbare Eigenbouw Factsheet Betaalbare Eigenbouw Icon of Factsheet CPO Ministerie BIZA Factsheet CPO Ministerie BIZA Icon of Factsheet Grondexploitatie Factsheet Grondexploitatie Icon of Factsheet Planningsschema Bouwkavels Factsheet Planningsschema Bouwkavels

Provinciale subdidieregelingen voor CPO

Voor zover bekend zijn in ieder geval in de provincies Drente en Overijssel de subsidieregeling voor CPO projecten ingezet bij nieuwbouw en renovatie van een aantal woonwagenlocaties. In Drente is  op 16 october 2009 het project De Tip, bestaande uit 10 chalets gebouwd onder regie van woningcorporatie Lefier ( voorheen Wooncom) bij het grote woonwagencentrum De Ark in Emmen, feestelijk geopend. Dit smaakt bij bewoners naar meer en er zijn initiatieven om te komen tot een nieuw bouwproject. In de provincie Overijssel lopen een tweetal CPO projecten, in Hengelo en Zwolle, waarvoor subsidie is verleend en een derde in Zwolle verkeert in de aanvraagfase. Op deze pagina zullen wij extra aandacht besteden aan projecten in gemeenten, waar deze manier van werken is toegepast. Wij zullen nagaan op welke wijze bewoners deze methode kunnen inzetten om hun woonwensen te realiseren bij nieuwbouw en renovatie van woonwagenlocaties in Overijssel.Icon of Cpo Overijssel Download Okt-2010 6 Cpo Overijssel Download Okt-2010 6 .

CPO Bewonersvereniging Werkerhoven 2013 Zwolle

In de gemeente Zwolle is in de wijk Stadshagen op een nog braak-liggend terrein, dat wordt omsloten door de Paasloostraat in het zuiden, de Oldhuisstraat in het oosten en de Nijerwalstraat in het noorden, een woonwagenlocatie gepland. Het betreft twee percelen met drie standplaatsen, waarbij de te plaatsen woonwagens met de rug naar elkaar worden geplaatst.

Zes jonge gezinnen  hebben in 2011 het idee opgevat om samen op een woonwagenlocatie te gaan wonen. Zij hebben begin 2012 een brief geschreven naar Burgemeester en Wethouders van Zwolle en woningcorporaties SWZ, waarin zij hen hebben gevraagd of zij mee wilden werken aan hun CPO project. Nadat zij  in mei 2012 de bewonersvereniging Werkerhoven 2012 hadden  opgericht, is CPO-subsidie aangevraagd bij de Provincie Overijssel. Deze subsidie maakte het mogelijk, dat bewoners samen met de architect Hendrik Klinkhamer van Coarchitecten uit Emmen en adviseur Bram van Duinen van RadarUitvoering een ontwerp konden maken voor zowel de inrichting van de woonwagenlocatie, als het ontwerp van een nieuw type woonwagen. In een aantal vergaderingen hebben de bewoners hun woonwensen aan de hand van fotos, tekeningen van de architect en het 3D programma van de adviseur doorgesproken. Omdat de helft van de gezinnen de voorkeur gaf aan het bouwen van een eigen woonwagen is met 3 huishoudens verder nagedacht over een nieuw type huurwoonwagen. Vanuit de begeleiding is nadruk-kelijk als voorwaarde ingebracht, dat de bouwkwaliteit van de woonwagen, zoveel mogelijk aan zou moeten sluiten bij het bouwbesluit cq  bouwkwaliteit van woningen.iUiteindelijk is de voorkeur uitgesproken voor een rechthoekige variant zonder uitbouw met cremeachtige steenstripbuitenwand en een blauw pannendak. De woonwagen is met het oog op de woonbeleving in een traditionele woonwagen met opzet  1 meter boven het maaiveld gesitueerd. Op 5 december 2012 is

 

CPO Bewonersvereniging Twekkelerweg Hengelo

CPO Bewonersvereniging De Tip Emmen

 

 

radar