Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Wie zijn bewoners van woonwagens

Nederland telde in 2006 ongeveer 8.319 woonwagenstandplaatsen, verdeeld over 1181 woonwagencentra in 374 van de in totaal 471 gemeenten. Alle gemeenten boven de 100.000 inwoners hebben 1 tot boven de 20 woonwagenlocaties van 1- 168 standplaatsen. De meeste standplaatsen (85%) zijn tot stand gekomen in de periode 1975 -2000.  Bron: Brochure Vrijplaatsen op woonwagenlocaties. VROM-inspectie 2010

De bewoners van woonwagens zijn onder te verdelen in woonwagenbewoners, kermisexploitanten en Roma en Sinti.

Woonwagenbewoners

In Nederland wonen naar schatting 60.000 tot 70.000 woonwagenbewoners, maar er is eigenlijk geen goede definitie van deze groep. Het ‘kale’ wonen in een woonwagen volstaat in ieder geval niet. Woonwagenbewoners die in een huis wonen, voelen zich vaak nog steeds onderdeel van de eigen, sterke levensstijl en gaan na verloop van tijd soms ook weer terug naar een centrum. Veel woonwagenbewoners stammen af van rondtrekkende dagloners en handwerkslieden als scharenslijpers, stoelenmatters en ketellappers. Ook was de woonwagen een uitkomst voor wie zich niet kon voegen in de burgermaatschappij en voor de huursoldaten die na terugkeer in Nederland geen woning meer hadden.

Kermisexploitanten

De de kermisexploitanten zijn de enige woonwagenbewoners die voor hun beroep ook nu nog rondtrekken – met in hoofdzaak als uitvalsbasis Apeldoorn.

Roma en Sinti

De Roma en Sinti vormen een etnische groep, die van oorsprong van buiten Nederland komt. Naar schatting zijn er tussen de 6.000 en 10.000 Roma en Sinti in Nederland. In heel Europa zijn het er tussen de 8 en 12 miljoen.

Icon of Roma En Sinti-2004 Roma En Sinti-2004 Icon of Woonwagenbewoners Sinti Roma  Overbekking Scoop 2002 Woonwagenbewoners Sinti Roma Overbekking Scoop 2002

Icon of Brochure Vrijplaatsen Op Woonwagenlocaties Brochure Vrijplaatsen Op Woonwagenlocaties
radar