Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

CPO Bewonersvereniging Werkerhoven 2013 Zwolle

In de gemeente Zwolle is in de wijk Stadshagen op een nog braak-liggend terrein, dat wordt omsloten door de Paasloostraat in het zuiden, de Oldhuisstraat in het oosten en de Nijerwalstraat in het noorden, een woonwagenlocatie gepland. Het betreft twee percelen met drie standplaatsen, waarbij de te plaatsen woonwagens met de rug naar elkaar worden geplaatst.

De woonwagenlocatie maakt deel uit van de vier woonwagenlocaties van zes standplaatsen, die de gemeente Zwolle heeft gepland in Stadshagen I. In een artikel van de Jongeren Starten In Wagen 2006 geeft wethouder Gerard Dooremolen aan dat het college haar verantwoordelijkheid richting woonwagenbewoners waarmaakt. Inmiddels is aan de Havezatheallee  een woonwagenlocatie van 5 standplaatsen  met een groep jongeren bewoond en is een tweede locatie met drie huur en drie koopwoonwagens gerealiseerd. Inmiddels hebben zes nieuwe jonge gezinnen  hebben in 2011 het idee opgevat om samen op een woonwagenlocatie te gaan wonen. Zij hebben begin 2012 een brief geschreven naar Burgemeester en Wethouders van Zwolle en woningcorporaties SWZ, waarin zij hen hebben gevraagd of zij mee wilden werken aan hun CPO project. Nadat zij  in mei 2012 de bewonersvereniging Werkerhoven 2012 hadden  opgericht, is CPO-subsidie aangevraagd bij de Provincie Overijssel. Deze subsidie maakte het mogelijk, dat bewoners samen met de architect Hendrik Klinkhamer van Coarchitecten uit Emmen en adviseur Bram van Duinen van RadarUitvoering een ontwerp konden maken voor zowel de inrichting van de woonwagenlocatie, als het ontwerp van een nieuw type woonwagen. In een aantal vergaderingen hebben de bewoners hun woonwensen aan de hand van fotos, tekeningen van de architect en het 3D programma van de adviseur doorgesproken. Omdat de helft van de gezinnen de voorkeur gaf aan het bouwen van een eigen woonwagen is met 3 huishoudens verder nagedacht over een nieuw type huurwoonwagen. Vanuit de begeleiding is nadruk-kelijk als voorwaarde ingebracht, dat de bouwkwaliteit van de woonwagen, zoveel mogelijk aan zou moeten sluiten bij het bouwbesluit cq  bouwkwaliteit van woningen. Uiteindelijk is de voorkeur uitgesproken voor een rechthoekige variant zonder uitbouw met cremeachtige steenstripbuitenwand en een blauw pannendak. De woonwagen is met het oog op de woonbeleving in een tradi-tionele woonwagen met opzet  1 meter boven het maaiveld gesitueerd. Op 5 december 2012 hebben Klinkhamer en van Duinen namens de bewonersvereniging  een presentatie gehouden bij woningcorporatie SWZ. De aanwezige bewonersdelegatie heeft daarop aansluitend aan Maartje de Witte, projectmanager Ontwikkeling bij SWZ gevraagd of zij mee willen werken aan de realisatie van dit bijzondere  CPO-project in Stadshagen. SWZ heeft op zich positief gereageerd op het ontwerp en verzoek om medewerking. Zij  is zich op dit moment aan het beraden of een en ander past binnen het toewijzingsbeleid van de gemeente Zwolle en deelnemende woningcorporaties en ook past binnen het investeringskaders van SWZ.

radar