Media


Informatie over woonwagenhuisvesting

Waar zijn de documenten te vinden van de rijksoverheid over woonwagenbewoners en Roma en Sinti?

Alle officiele documenten, zoals verslagen en wetsvoorstellen, van de Tweede Kamer en regering over woonwagenbewoners zijn terug te vinden op twee websites. De stukken van het tijdvak 1814 – 1995 zijn te vinden op de website: www.statengeneraaldigitaal.nl. Als je in het zoekvak bijvoorbeeld de term woonwagen intypt krijg je 2644 hits. De documenten na 1995 zijn terug te vinden op de website www.zoek.officielebekendmakingen.nl

Informatie over woonwagenhuisvesting

In de volgende pagina’s komt actuele informatie over de woonwagenhuisvesting. In hoofdzaak wordt er aandacht besteed aan de woonwagen. Er komen o.a. aparte hoofdstukken over wetgeving waar je als woonwagenbewoner mee te maken krijgt als je een woonwagen wilt bouwen, over woonwagen- en chaletbouwers en over de historie van de woonwagen. Ook gaan we in op de  versteende woonwagens, die gemeenten of woningcorporaties aanbieden in plaats van de gebruikelijke huurwagen.Icon of Thematische Studie Roma Sinti Woonwagenbewoners 2009 Franet Art1 Woonwagenwijzer 2014 Thematische Studie Roma Sinti Woonwagenbewoners 2009 Franet Art1 Woonwagenwijzer 2014

 

 

 

 

radar
Switch to mobile version