Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Meer maatwerk inrichting woonwagenlocaties in Zwolle

vrijdag 30 augustus 2013 12:19

Zwolse woonwagenlocaties kunnen wat betreft inrichting beter aansluiten bij de omgeving. Voor bewoners is meer maatwerk mogelijk. Dat komt de leefbaarheid van zowel de woonwagenlocaties als van de buurt als geheel ten goede. De richtlijnen voor woonwagenlocaties in Zwolle zijn geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Inzet van de geactualiseerde richtlijnen is dat de leefbaarheid van de diverse locaties verbetert. Dat kan vooral door te kiezen voor een open en overzichtelijke opzet die aansluit bij de inrichting van de buurt. Daarnaast hebben de bewoners ook behoefte aan meer ruimte en comfort. De nieuwe richtlijnen spelen daar met maatwerk op in door onder voorwaarden bijvoorbeeld een kap of uitbouw mogelijk te maken.Icon of 03 Ruimtelijke Richtlijnen Woonwagenlocaties 2012 11 20 03 Ruimtelijke Richtlijnen Woonwagenlocaties 2012 11 20

Inventarisatie

Zwolle heeft 25 woonwagenlocaties, met tussen de twee tot zestien standplaatsen. De standplaatsen zijn in eigendom van de woningcorporaties. De woonwagens op de standplaatsen zijn deels koop- en deels huurwoningen. Om tot bruikbare nieuwe richtlijnen te komen voor de ruimtelijke inrichting zijn alle locaties bezocht en geïnventariseerd.Icon of 05 Bijlage 3.2 Locaties In Beeld 05 Bijlage 3.2 Locaties In Beeld Icon of 04 Bijlage 3.1 Analyse Woonwagenlocaties 04 Bijlage 3.1 Analyse Woonwagenlocaties Icon of 06 Bijlage 3.3 Tekening Indeling Standplaatsen En Nokhoogtes 06 Bijlage 3.3 Tekening Indeling Standplaatsen En Nokhoogtes Icon of 07 Bijlages 3.4-3.7 Toelichting Aanzichten 07 Bijlages 3.4-3.7 Toelichting Aanzichten

Corporaties

De Zwolse woningcorporaties zijn als eigenaar en beheerder van de woonwagenlocaties in de stad betrokken bij het opstellen van de nieuwe richtlijnen. Zij gebruiken de nieuwe afspraken voor het toezicht op en beheer van de verschillende woonwagenparken in de stad. De inzichten gelden ook als toetsingskader voor individuele vraagstukken over op- en aanbouw. De gemeente past de richtlijnen toe in bestemmingsplannen voor (nieuwe) woonwagenlocaties. Bewoners van de woonwagenlocaties zijn de afgelopen periode al geïnformeerd over de nieuwe richtlijnen.

 

woonwagenwijzer7