Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Adviescomité Raad van Europa: verbeter  bescherming  Roma, Sinti woonwagenbewoners.

25 augustus 2023 

Op 25 augustus 2023 heeft de adviescommissie van de Raad van Europa die gaat over het Kaderverdrag voor de bescherming van nationale Minderheden het  Vierde Advies over Nederland   uitgebracht.

!! In het kader van deze website geven we alleen de conclusies en voorstellen m.b.t. Roma, Sinti en woonwagenbewoners weer.

Waarom deze aandacht uit Europa

Op de sociale media wordt met regelmaat gepraat over de te grote invloed van Europa op ons Nederlandse beleid. Waar bemoeien die politici uit Straatsburg of Brussel zich mee lees je dan. Toch geldt dat zeker niet voor de situatie van Sinti Roma en woonwagen-bewoners. Mede dankzij  acties door instanties  van de Europese Unie of de Raad van Europa van allerlei regelgeving of verdragen  wordt  Nederland met regelmaat op de vingers getikt om verbetering aan te brengen in o.a. de rechtspositie op het gebied mensenrechten, behoud van cultuur, taal en huisvesting van Sinti, Roma en woonwagenbewoners.

Een sprekend en geslaagd voorbeeld is de opheffing in 2018  van het uitsterfbeleid m.b.t. de woonwagenstandplaatsen. Zie daarvoor het bericht van 21 december 2018:  https://woonwagenwijzer.nl/2018/12/21/beleidskader/

Het Vierde Advies over Nederland

In het hiervoor genoemde Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden staan garanties voor nationale minderheden. Minderheden moeten zich in vrijheid en gelijkheid kunnen ontwikkelen en uiten op zowel maatschappelijk als cultureel en talig vlak. Elke vijf jaar stelt het adviescomité een rapport op. In het Europese beleid gaat de aandacht niet alleen uit naar de erkende nationale minderheden, maar ook naar niet-officiële minderheidsgroepen. Voor de Nederlandse situatie zijn bijvoorbeeld de Friezen en hun cultuur en Friese taal, de Roma, Sinti en woonwagenbewoners niet erkend als officiële minderheid. 

Hoewel dus de regering  geen specifiek minderhedenbeleid voert voor deze minderhedengroepen onderzoekt het Adviescomité toch Nederland om te kijken hoe het er voor staat. Doet de Nederlandse regering wel genoeg om de rechtspositie en ontwikkelings kansen te verbeteren. 

De verschillende minderheidsgroepen Roma, Sinti en woonwagenbewoners.

Het bijzondere van het Europese  beleid is dat er specifieke definities zijn vastgesteld voor de verschillende groepen zoals Roma, Sinti en woonwagenbewoners (in Nederland), travellers , caravan dwellers (in Engeland-Ierland) en nog allerlei andere benamingen in andere Europese landen.

In dit advies verwijzen ‘Roma en Sinti’ en ‘Roma- en Sintigemeenchap’ (enkelvoud) uitsluitend naar Roma en Sinti die Nederlands staatsburger zijn en wier families van oudsher en al eeuwenlang in Nederland woonachtig zijn.(ongeveer 3.000 personen: 2.500 Sinti en 500 Roma). De meer recente Romagroepen, zoals de Generaal-Pardon Roma (ongeveer 1.500 in aantal) en Balkan Roma (tussen de 500 en 1.000 personen), vallen buiten deze groep. De Generaal-Pardon Roma zijn in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw naar Nederland gekomen, de meesten uit het voormalige Joegoslavië en zonder paspoort of andere officiële documenten. In 1978 kreeg deze groeiende groep Roma een generaal pardon van de Nederlandse regering. De meeste Balkan Roma kwamen later naar Nederland, in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw, en waren vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië. Zij hebben een sedentaire levensstijl en wonen vaak in sociale woningen, net als de Generaal-Pardon Roma en de laatste stroom Roma-migranten uit Bulgarije, Tsjechië, Roemenië en Slowakije (totaal ongeveer 500 personen).

Op verzoek van de betrokken gemeenschappen zelf gebruikt het Adviescomité ook in het oorspronkelijke Engelstalige Advies het begrip ‘woonwagenbewoners’.. De diverse groep woonwagenbewoners bestaat uit onder anderen ook uit rondreizende kermismensen en circusartiesten voor wie de wens om in een woonwagen op een woonwagenstandplaats te leven cultureel van belang is. De mensen in deze gemeenschappen beschouwen zichzelf nog steeds als (semi-)rondreizend, ook al leiden de meesten inmiddels een sedentair bestaan. Het aantal woonwagenbewoners wordt in dit advies geschat op 20.000 tot 35.000.

Het College voor de Rechten van de Mens.

In het nieuwsbericht op 25 augustus laat het College voor de Rechten van de Mens weten, dat zij vooraf overleg hebben gehad met dit Adviescomité. Zij niet alleen, ook de organisaties van Sinti Roma en woonwagenbewoners zijn erbij betrokken geweest en natuurlijk ook vertegenwoordigers van de overheid. Het Adviescomite heeft ook  woonwagenlocaties bezocht en heeft daar met bewoners gepraat. 

Zoals bekend heeft het College voor de Rechten van de Mens  samen met de  Anti-Discriminatie bureau’s en de Nationale Ombudsman een invloedrijke rol gehad (en dat heeft zij nog steeds) bij allerlei klachten over schending van de mensenrechtensituatie en discriminatie van woonwagenbewoners, Roma en Sinti. Zij houdt in feite met haar uitspraken een vinger aan de pols en ondersteunt het advies dat Nederland de Roma, Sinti en woonwagenbewoners als minderheid moet erkennen. Zodat zij dan des temeer onder de bescherming van het Kaderverdrag kunnen vallen.

Wat zijn de opmerkelijke zaken in Nederland

Aanbevelingen door het Adviescomite.

 


Wat is de Raad van Europa

Wat is de Raad van Europa: https://www.coe.int/nl/web/about-us/values

Zie ook Schema Europa aan de rechterzijde.

Mensenrechten, Democratie, Rechtsstaat

De Raad van Europa bevordert de vrijheid van meningsuiting en de media, de vrijheid van vergadering, gelijkheid en de bescherming van minderheden. De Raad voert campagnes over kwesties als kinderbescherming, online haattaal en de rechten van Roma, de grootste minderheid in Europa. De Raad van Europa ondersteunt lidstaten in hun strijd tegen corruptie en terrorisme en bij het doorvoeren van de nodige wetshervormingen. De constitutioneel deskundigen van de Commissie van Venetië geven juridisch advies aan landen over de hele wereld.

De Raad van Europa bevordert de naleving van mensenrechten door middel van internationale verdragen, zoals het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het Cybercrimeverdrag. De Raad bewaakt de vooruitgang die lidstaten op deze terreinen boeken en doet aanbevelingen op basis van onderzoek van toezichtsorganen bestaande uit onafhankelijke deskundigen. De lidstaten van de Raad van Europa passen de doodstraf niet meer toe.


Het Kaderverdrag voor de bescherming van nationale minderheden (Kaderverdrag) is het meest alomvattende verdrag van Europa ter bescherming van de rechten van personen die tot nationale minderheden behoren.

Het is het eerste juridisch bindende  instrument dat gewijd is aan de bescherming van nationale minderheden wereldwijd, en wordt gecontroleerd door de enige internationale commissie die zich uitsluitend bezighoudt met de rechten van minderheden: het Adviescomité Raad van Europa. Het werd op 10 november 1994 door het Comité van Ministers aangenomen en trad op 1 februari 1998 in werking. Het is nu in 39 staten van kracht.


Nieuwsbericht 23 augustus 2023 College voor de Rechten van de mens: https://tinyurl.com/42e2jhf5

Nieuwsbericht 23 augustua 2023 Nederlands Juristenblad (NJB): https://tinyurl.com/5aajrt5p

Nieuwsbericht 24 augustus 2023 Binnenlandsbestuur: https://tinyurl.com/ppnhwx7v

Kaderverdrag voor de bescherming van nationale minderheden:Icon of Kaderverdrag Inzake De Bescherming Van Nationale Minderheden, Straatsburg, 01-02-1995 Kaderverdrag Inzake De Bescherming Van Nationale Minderheden, Straatsburg, 01-02-1995

Icon of 4th OP Netherlands Summary NL Docx 4th OP Netherlands Summary NL Docx

Icon of College Vd Rechten Vd Mens Rapport Europa College Vd Rechten Vd Mens Rapport Europa

Icon of Vierde Advies Nederland Uitgebreide Versie  Adviescomite Woonwagenwijzer 2023 Vierde Advies Nederland Uitgebreide Versie Adviescomite Woonwagenwijzer 2023

woonwagenwijzer7