Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

12 december 2017

Uitsterfbeleid Gemeente Capelle aan den IJssel en Stichting Havensteder is discriminatie.

Opnieuw is het uitsterfbeleid van een gemeente en een woning- corporatie door het College voor de Rechten van de Mens  (CvRM) veroordeelt als  discriminatie. In de gemeente Capelle aan den IJssel ligt aan de Burgemeester Schalijlaan een woonwagenlocatie met 6 standplaatsen. De woningbouwcorporatie Stichting Havensteder is eigenaar en verhuurder van de woonwagenstandplaatsen. Er staan 4 woonwagens leeg en er woont slechts één familie. Een woonwagen- bewoonster, die bij haar ouders woont  op een standplaats in Rotterdam heeft aan de gemeente en Stichting Havensteder gevraagd of zij een woonwagenstandplaats zou kunnen huren.

Uitsterfbeleid gemeente en corporatie

De gemeente en de woningbouwvereniging hebben dit geweigerd, omdat zij samen al jaren geleden het uitsterfbeleid hebben ingezet, waarbij afgesproken is om vrijkomende standplaatsen aan de Burgemeester Schalijlaan niet meer te verhuren. Daarbij was het de bedoeling om zodra de laatste standplaats was vrijgekomen door verhuizing of overlijden van een huurder deze woonwagenlocatie op te heffen. De gemeente en corporatie voerden als reden voor dit uitsterf- beleid aan, dat er geen behoefte zou zijn aan woonwagenstand- plaatsen.

Registratie vraag en aanbod standplaatsen

Bij de uitspraak wordt opnieuw duidelijk, dat het College bij beoordeling of er sprake is van discriminatie scherp oplet of een gemeente en corporatie in een registratiesysteem heeft bijgehouden wat het aanbod en de vraag naar standplaatsen is, zoals dat ook gebeurt bij huur- woningen. Het College oordeelt dat Stichting Havensteder niet duidelijk heeft kunnen maken hoe zij de belangstelling voor woonwagen- standplaatsen heeft onderzocht en waarop dus de bevinding is gebaseerd dat er geen behoefte zou zijn aan standplaatsen. De woningbouwvereniging heeft daarom op grond van ras gediscrimineerd door beleid uit te voeren dat er op is gericht om woonwagenstand- plaatsen op te heffen.

Woningcorportaties moeten ook de wet  Algemene Wet Gelijke Behandeling naleven

Opnieuw oordeelt het College, dat een woningbouwcorporatie zich niet kan verschuilen achter het standpunt of beleid van een gemeente, dat uitgaat van een uitsterfbeleid. Het College betoogt dat Stichting Havensteder als verhuurder van woonwagenstandplaatsen een eigen verantwoordelijkheid heeft om de AWGB na te leven. Als verhuurder had van de corporatie zelf ook na moeten denken of dit beleid wel in overeenstemming is met de AWGB. Het zou een goede zaak zijn als het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de nog komende gesprekken met de koepel van woningbouwcorporaties AEDES deze opvatting van het College aan hen duidelijk maakt. Zij kunnen dat vervolgens verwerken in hun adviezen naar corporaties over het verhuurbeleid van woonwagenstandplaatsen. Op dit moment is echter op de website van Aedes  en ook de VNG ( Vereniging van Nederlandse Gemeenten) niets over woonwagens, standplaatsen of woonwagenbewoners te lezen.

De uitspraken kun u hieronder downloaden en lezen.

Nu maar afwachten, wat Stichting Havensteder  met deze uitspraak gaat doen. Zal zij besluiten om de standplaatsen opnieuw te verhuren of  wordt het weer een procedures bij de rechtbank, zoals die  in Oss en Elburg zijn gevoerd en die uiteindelijk in het voordeel zijn beslist van bewoners.

Icon of Oordeel 2017-136 Kort Vrouw Discriminatie Gemeente Capellel College Voor De Rechten Van De Mens 21 November 2017 Oordeel 2017-136 Kort Vrouw Discriminatie Gemeente Capellel College Voor De Rechten Van De Mens 21 November 2017

Icon of Oordeel 2017-136 Volledig Kort Vrouw Discriminatie Gemeente Capellel College Voor De Rechten Van De Mens 21 November 2017 Oordeel 2017-136 Volledig Kort Vrouw Discriminatie Gemeente Capellel College Voor De Rechten Van De Mens 21 November 2017

Icon of Oordeel 2017-137 Kort Vrouw Discriminatie Stichting Havensteder Capellel College Voor De Rechten Van De Mens 21 November 2017 Oordeel 2017-137 Kort Vrouw Discriminatie Stichting Havensteder Capellel College Voor De Rechten Van De Mens 21 November 2017

Icon of Oordeel 2017-137 Volledig Vrouw Discriminatie Stichting Havensteder Capellel College Voor De Rechten Van De Mens 21 November 2017 Oordeel 2017-137 Volledig Vrouw Discriminatie Stichting Havensteder Capellel College Voor De Rechten Van De Mens 21 November 2017

woonwagenwijzer7