Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

VNG heeft afschrijving moderne woonwagen aangepast in Taxatiewijzer 2016

Maandag 4 september 2017

De afschrijving en levensduur wordt veranderd van 20 naar 35 jaar.

De VNG heeft gehoor gegeven aan het verzoek om in de Taxatiewijzer 2016 de afschrijvingstermijn, levensduur en restwaarde van moderne woonwagens ( ook wel chalets genoemd)aan te passen. In de Taxatiewijzer 2016 is de levensduur en afschrijvingstermijn van de woonwagens verhoogd van 20 naar 35 jaar en de restwaarde van 10% naar 25 %. De afschrijving van 20 jaar en restwaarde van 10% blijft wel gelden voor de oudere woonwagentypes als de VROM- CRM wagens. Het verzoek tot aanpassing is in 2014 ingediend bij het WOZ-datacenter door Bram van Duinen, destijds adviseur bij Radar en momenteel beheerder van de website Woonwagenwijzer en bestuurslid van het Het Wiel-landelijk woonwagennieuws.

Artikel in Het Wiel nummer 1 2016

In het artikel uit 2016 wordt uitgelegd, wat de Taxatiewijzer Woonwagens is. De VNG stelt elk jaar  in samenwerking met de grote gemeenten, taxatiebedrijven en de Waarderingskamer voor bepaalde gebouwen, zoals ziekenhuizen, scholen, maar ook woonwagens een nieuwe landelijk Taxatiewijzer op. De Taxatiewijzer is geldig voor taxaties per waardepeildatum 1 januari 2016. Aan de hand van de taxatiewijzer kan worden berekend of de waarde van een woonwagen overeenkomt met de waarde die op de WOZ-beschikking van de gemeente staat.

In de taxatiewijzer zijn de nieuwbouwprijzen vanverschillende types woonwagens opgenomen. Bijde berekening van de waarde wordt uitgegaanvan een woonwagen/chalet (inclusief transporten
plaatsingskosten) met keuken, badkamer,toilet en centrale verwarming.

Tot 1 januari 2017 hanteerde de Taxatiewijzer Woonwagens voor alle type woonwagens, van oude VROM woonwagen tot een luxe woonwagenchalet van 2 verdiepingen een levensduur en afschrijvingstermijn van 20 jaar met na 20 jaar een restwaarde van 10%. Dit is nu veranderd voor de moderne nieuwe woonwagens. Hiervoor geldt voortaan een levensduur van 35 jaar en een restwaarde van 25 %. De Taxatiewijzer wordt niet alleen gebruikt door de gemeenten om de WOZ waarde ( onroerend-roerend goed belasting) vast te stellen. Zij kan ook door banken worden gebruikt bij de eventuele vaststelling van een hypotheek.

Lees het volledige artikel in:

Icon of Het Wiel 2016 Nummer 1 Taxatiewijze Het Wiel 2016 Nummer 1 Taxatiewijze

Is de Taxatiewijzer bindend?

In een artikel op  28 november 2016 van de website van accountant SRA ,www.sra.nl wordt ingegaan op de vraag of  een gemeente bij het vaststellen van de WOZ -waarde van een woning of in uw geval een woonwagen er vanuit kan gaan dat de Taxatiewijzer bindend is. Door een recente uitspraak van een rechter blijkt dat dat niet altijd het geval is. De gemeente moet de WOZ-waarde van uw woonwagen aannemelijk maken. Is deze naar uw mening te hoog, geef dan zelf de argumenten aan waarom de waarde lager dient te zijn. U kunt uw woonwagen ook laten taxeren. De rechter zal vaak op basis van de gehoorde argumenten zelf een beslissing nemen over de WOZ-waarde.

Voor verdere informatie zie bij pagina Woonwagenhuisvesting onder de kop “Woonwagen taxatie

woonwagenwijzer7