Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Organisaties Roma, Sinti & Woonwagenbewoners bekritiseren in Rondetafelgesprek uitsterfbeleid. 

Vrijdag 3 oktober 2014

Inbreng bewonersorganisaties In het Rondetafelgesprek van de Kamercommissie SWZ op maandag 29 september hebben organisaties van Roma, Sinti en woonwagenbewoners de noodklok geluid tegen het uitsterfbeleid van een toenemend aantal gemeenten. Zij vinden, dat tegen de achtergrond van een tekort van tenminste 2000 standplaatsen, het onbegrijpelijk is dat het Rijk toestaat, dat gemeenten  of woningcorporaties vrijkomende standplaatsen niet meer verhuren, maar blokkeren met betonblokken. Door de combinatie van het tekort aan standplaatsen en uitsterfbeleid komt het groepswonen wat deel uitmaakt van de cultuur steeds meer onder druk te staan.

Op de foto’s staan dhr.Kallenkoot namens oma, mevr. Achterbergh van Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland , mevr,Steinbach van Stichting Olungodrom en mevr Jovanovic van Landelijk Roma Platform Nederland. Op de groepsfoto staan de kamerleden  mevr.Yucel (PvdA),mevr.Karabulut (SP) en dhr.Heerma (CDA). Niet in beeld voorzittter dhr. Azmani (VVD) en dhr.Weijenberg (D66)

Op het VNG magazine van 29 september 2014 staat een verslag van het overleg: 

Algemeen beleid waarbij geen enkel onderscheid wordt gemaakt naar bevolkingsgroepen of toch een specifiek, probleemgericht beleid? Die keuzevraag ligt meteen weer op tafel nu de Tweede Kamer een serie rondetafelgesprekken over Roma, Sinti en woonwagenbewoners organiseert.

De gesprekken waarmee de vaste Kamercommissie voor SZW haar kennis over deze bevolkingsgroepen wil verdiepen, begonnen overigens mét betrokkenen. Dus kregen hun verenigingen en platforms als eerste de gelegenheid om te vertellen wat er volgens hen in relatie met de overheid niet goed gaat.

Op nummer 1 staat het uitsterfbeleid van gemeenten. Terwijl er over heel Nederland een paar duizend standplaatsen tekort zijn, is het beleid om op vrijkomende plekken gelijk een grote container of betonblokken te zetten. In plaats van een plek wordt bewoners meestal een gewone woning aangeboden. Een andere klacht is de eenzijdige gerichtheid van de overheid op allerhande ‘experts’. De Roma-gemeenschap wordt naar eigen gevoelen nooit betrokken bij projecten die op hen zijn gericht. Verder zouden invallen op woonwagenkampen onmiddellijk moeten stoppen en waar nodig worden vervangen door goed recherchewerk op individuele basis. Wat de SP betreft worden benamingen als Sinti-, Roma- en woonwagengemeenten meteen afgeschaft. Het zou alleen maar tot stigmatisering, uitsluiting en discriminatie leiden. Burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein, tevens voorzitter van het Platform Roma-gemeenten, verwerpt dit onderliggende verwijt. Zorg en perspectief bieden gaan wat hem betreft hand in hand met handhaving. Daarbij is niet de afkomst maar de problematiek leidend. En helaas zijn de problemen groot in Nieuwegein: met schooluitval in het middelbaar onderwijs, jong moederschap en betrokkenheid van veel Roma-families bij lokale criminaliteit. De politie in Ede signaleert precies hetzelfde. Tot op gezinsniveau is sprake van criminaliteit op al jonge leeftijd, schoolverzuim en gedwongen huwelijken. Er is op z’n minst sprake van multiprobleemgezinnen. Tekenend is dat in heel Ede welgeteld één meisje uit de gemeenschap middelbaar onderwijs volgt.Icon of Aandacht Voor Roma En Sinti Commissie SWZ VNG Magazine 29 September 2014 Aandacht Voor Roma En Sinti Commissie SWZ VNG Magazine 29 September 2014

Kritiek op versmalling van doelgroep door de overheid

In de expertgroep stelt Dr.Huub van Baar (Amsterdam Centre for Globalisation Studies)universitair docent Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Giessen ) dat het Nederlandse beleid ten aanzien van Roma, Sinti en woonwagenbewoners is – eenzijdig op Roma is gericht en daarbinnen weer met name op die groepen bij wie overheden maatschappelijke problemen signaleren. Sinti en woonwagenbewoners worden in de beleidsagenda van de Nederlandse inbreng niet genoemd en de monitor die adviesbureau Movisie in opdracht van de overheid heeft uitgevoerd heeft betrekking op Roma en, in mindere mate, Sinti, maar niet op woonwagenbewoners, hoewel die drie groepen tot voor kort in de Nederlandse beleidstraditie werden onderscheiden.Icon of Huub Van Baar Positionpapers RTG Roma,Sinti En Woonwagenbewoners Bvd 29 September 2014 Huub Van Baar Positionpapers RTG Roma,Sinti En Woonwagenbewoners Bvd 29 September 2014

Schriftelijke standpunten van de deelnemers aan het rondetafelgesprek

Een aantal bewonersorganisaties en insprekers bij dit rondetafelgesprek hebben een schriftelijk standpunt ( position paper) ingeleverd bij de commissie SWZ.

Vereniging woonwagenbewoners Sinti en Roma Nederland ( VWSRN):

Icon of Vereniging Sinte Roma En Woonwagenbeowners Nederland Position Paper RTG Roma, Sinti En Woonwagenbewoners 29 September 2014 Vereniging Sinte Roma En Woonwagenbeowners Nederland Position Paper RTG Roma, Sinti En Woonwagenbewoners 29 September 2014 ( ingekorte versie)

Vertegenwoordiging Friese Roma:

Icon of Vertegenwoordigibng Friese Roma Positionpaper Ronde Tafel RSW 29 September 2014 Vertegenwoordigibng Friese Roma Positionpaper Ronde Tafel RSW 29 September 2014

Landelijk Roma Platform Nederland : 

Icon of Landelijk Roma Platform Nederland Ronde Tafel RSW 29 September 2014 Landelijk Roma Platform Nederland Ronde Tafel RSW 29 September 2014

Leger des Heils:

Icon of Leger Des Heils Positionpaper Ronde Tafel RSW 29 September 2014 Leger Des Heils Positionpaper Ronde Tafel RSW 29 September 2014

Defence for children:

Icon of Defence For Children Positionpaper Ronde Tafel RSW 29 September 2014 Defence For Children Positionpaper Ronde Tafel RSW 29 September 2014

Kemal Rijken:

Icon of Kemal Rijken Positionpaper Ronde Tafel RSW 29 September 2014 Kemal Rijken Positionpaper Ronde Tafel RSW 29 September 2014

Politie Academie :

Icon of Aanpak Van Multi Problematiek Roma Gezinnen Tijdschrift Van Politie 2013 Aanpak Van Multi Problematiek Roma Gezinnen Tijdschrift Van Politie 2013

Peter Jorna:

Icon of Peter Jorna  Positionpaper Ronde Tafel RSW 29 September 2014 Peter Jorna Positionpaper Ronde Tafel RSW 29 September 2014

 

 

woonwagenwijzer7