Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken vraagt: Woonwagenbewoners, wat zijn jullie toekomstwensen?

3 november 2017

Woonwagenbewoners wordt gevraagd te reageren met een email aan vital.moors@minbzk.nl

Op de Facebook pagina’s van maak kennis met de mensen van de reis (woonwagenbewoners) van Nederland en “Vereniging Behoud Woonwagencultuur In Nederland”  is een bericht geplaatst van mr. Vital Moors, Senior juridisch adviseur en wetgevingsjurist bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze actie komt voort uit de afspraken die minister Plasterk heeft aangekondigd in zijn brief aan de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, waarin hij reageert op het rapport ‘Woonwagenbewoner zoekt standplaats, een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de overheid voor woonwagenbewoners’ . Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met een twintigtal gemeenten, vertegenwoordigers van Travellers United en van VRSWN en binnenkort met organisaties die betrokken zijn bij het woonwagenbeleid.

De oproep van Vital Moors van het ministerie :

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt momenteel in samenwerking met gemeenten, verenigingen van woonwagenbewoners, Roma en Sinti, woningcorporaties, beheerders en andere betrokken aan een nieuw beleid voor het woonwagenbeleid in Nederland dat voldoet aan het mensenrechtelijk kader.

Daarom zijn we geïnteresseerd in wat de verwachtingen en wensen zijn van de woonwagenbewoners zelf. Welke maatregelen zijn nodig om het leven in een woonwagen mogelijk te maken en te voorzien in voldoende standplaatsen? Wat zijn uw behoeften? Moeten er ook koopstandplaatsen komen of huurstandplaatsen? Is het beheer en de verhuur van standplaatsen een taak van de gemeente of van de corporatie? Hoe denkt u over bedrijven die het beheer van standplaatsen doen? Hoe kan handhaving en openbare orde het best verzekerd worden op een woonwagenstandplaats? Wat vindt u ideaal: meerdere woonwagenparken met een beperkt aantal standplaatsen of een groter woowagenpark in de gemeente? Moeten er wel of geen trekkersstandplaatsen komen en hoe kunnen die ingericht worden? Wat is eigenlijk de culturele eigenheid van woonwagenbewoners? Wat is de verantwoordelijkheid van de woonwagenbewoners zelf en waar begint de verantwoordlijkheid van de overheid? Hoe kan het imago van woonwagenbewoners verbeterd worden?

Indien u antwoorden, wensen, of vragen heeft, stuur dan een email naar vital.moors@minbzk.nl

We zullen al uw inbreng zorgvuldig wegen en meenemen in dit proces.

Dank bij voorbaat! Vital Moors.


Een nieuw Rijksbeleid voor woonwagens?

Het lijkt erop dat de rijksoverheid bereid is om weer een actieve rol te spelen in het bijsturen van het woonwagenbeleid, zoals uitsterfbeleid in gemeenten en hopelijk ook bij woningcorporaties.De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, die in de plaats komt van minister Plasterk is  Kajsa Ollongren, afkomstig van D66 en zij gaat zich waarschijnlijk bezighouden met het woonwagenbeleid. Zij is ook verantwoordelijk voor het beleid en wetgeving op het vlak van grondrechten/mensenrechten met bijzondere aandacht voor gelijke behandeling en de bestrijding van discriminatie. Het College voor de Rechten van de Mens en de Europese regelgeving op dit terrein vallen ook onder haar portefeuille.

Als woonwagenbewoner heb je nu  de gelegenheid om, na de indiening van alle klachten bij de Nationale Ombudsman, ook te komen met ideeen en oplossingen hoe het nu wel zou moeten of kunnen in uw gemeente.

woonwagenwijzer7