Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Geen uitsterfbeleid woonwagens meer in Almelo.

Maandag 18 september 2017

Woningbouwcorporaties in Almelo stoppen met uitsterfbeleid woonwagens

De beide woningbouwcorporaties in Almelo, Beter Wonen en  S.Joseph Almelo (StJA) lieten op 2 september 2017 in een artikel in Tubantia weten, dat zij stoppen met het uitsterfbeleid voor woonwagens. De kop luidde:  Woonwagens mogen blijven in Almelo. Almelo houdt woonwagenstandplaatsen. De stad onderscheidt zich van andere steden, die wel uitsterfbeleid hanteren”.

Icon of Woonwagens Mogen Blijven In Almelo Tubantia 2 September 2017 Woonwagens Mogen Blijven In Almelo Tubantia 2 September 2017

Situatie in gemeente Almelo voor 2013

Het eigendom, verhuur en beheer van standplaatsen en woonwagens in Almelo zijn vanaf 2013 door de gemeente overgedragen aan de woningcorporaties. Tevens  heeft de gemeente Almelo destijds aangegeven, dat zij geen taak meer zien weggelegd voor de gemeente als het gaat om het woonwagenbeleid. Deze taak zou voortaan bij de corporaies komen te liggen.Tijdens het overleg over de overdracht is wel vastgelegd, dat de woningbouwcorporaties een passief uitsterfbeleid zouden toepassen. Zodra er een standplaats vrij zou komen door vertrek of verwijdering van een huurder, was het de bedoeling dat er geen nieuwe huurder zou worden toegelaten.Op die manier zouden de woonwagenstandplaatsen vanzelf leeg komen te staan.

Na 2013 geen uitsterfbeleid meer.

Maar Beter Wonen is daar nu, op verzoek van de woonwagen- bewoners, van teruggekomen. Beter Wonen heeft geconstateerd dat er sinds de invoering van dit uitsterfbeleid geen bewoners van woonwagens zijn vertrokken. De woningcorporatie verwacht niet dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren. Daarom blijven de standplaatsen aan de Oude Windslaan en de Schuilenburglaan bestaan.Wel wijkt Beter Wonen bij een eventueel vertrek van een bewoner af van het beleid bij reguliere sociale huurwoning. “Wanneer bewoners vertrekken, mogen ze zelf een nieuwe kandidaat voordragen. Dat ze hierin zelf inspraak hebben, doen we voor het goede evenwicht op de woonwagenkampen”, aldus Elske Alberts, wijkregisseur van Beter Wonen. Ook het kamp aan de Dikkersweg, dat in het beheer is van St. Joseph, blijft bestaan.

Jonge generatie ook standplaatsen?

Mogelijk geinspireerd door de uitspraken van o.a. het College voor de Rechten van de Mens, de erkenning van de Woonwagencultuur als Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland en het recente rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen “Woonwagenbewoner zoekt standplaats” is men nu ook in Almelo afgestapt van het uitsterfbeleid. Dat betekent dat de standplaatsen op de woonwagen- locaties behouden blijven voor de komende jongere generatie. De uitspraken van Het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman hebben echter  niet alleen betrekking op het discriminatoire karakter van het uitsterf- of nuloptiebeleid, maar het geven ook het signaal af dat er het huisvestingsbeleid van deze bijzondere doelgroep ook gekeken zou moeten worden naar de behoefte aan standplaatsen.

Gemeente is verantwoordeijk voor het huisvestingsbeleid.

De vraag of de gemeente Almelo bereid is om net als in de gemeente Deventer in de toekomst in bestemmingsplannen ruimte te reserveren voor nieuwe standplaatsen in de huur-of koopsektor, zodat ook de jonge generatie in staat wordt gesteld om op een woonwagencentrum te wonen. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens wijzen erop dat ook als een gemeente de beleidsverantwoordelijkheid voor het woonwagenbeleid hebben gedelegeerd aan woningbouw corporaties, de gemeente uiteindelijk toch verantwoordelijk blijft voor de vaststelling van het huisvestingsbeleid in een gemeente.

Icon of Woonwagenbewoner Zoekt Standplaats 17 Mei 2017 Nationale Ombudsman Woonwagenbewoner Zoekt Standplaats 17 Mei 2017 Nationale Ombudsman
woonwagenwijzer7