Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

In 2017 is standplaats weer woonruimte in de Huisvestingswet.

Dinsdag 26 januari 2015

De standplaats wordt net als de woonwagen weer gezien als woonruimte.

De Huisvestingswet 2014 wordt op 1 januari 2017 aangepast. De standplaats wordt net als de woonwagen en de woning weer opgenomen in de definitie van woonruimte in Artikel 1 van de Huisvestingswet. Vorig jaar is in het nieuwsbericht van 26 maart 2015 is gemeld, dat in Artikel 1 van de nieuwe Huisvestingswet 2014 de standplaats niet meer is opgenomen als woonruimte. Dit betekende, dat vanaf 1 juli 2015 gemeenten in de verplichte nieuwe Huisvestingsverordening wel een toewijzingsregeling konden vaststellen voor woonwagens, maar niet voor standplaatsen. Omdat bijna alle standplaatsen in Nederland in eigendom zijn bij gemeenten of woningbouwcorporaties zou dat betekenen dat alle bestaande toewijzingsregels niet meer geldig zouden zijn. Voor bewoners zou dat vervelende gevolgen kunnen hebben, omdat door het grote tekort aan standplaatsen iedereen gebaat is bij een zo eerlijk mogelijke verdeling van vrijkomende of nieuwe standplaatsen via een goede toewijzingsregeling in de Huisvestingsverordening.

Op 15 december 2015 is Veegwet Wonen gepubliceerd.

In elke nieuwe wetgeving zijn altijd wel enkele zaken bevat, die niet goed uitpakken. Daarvoor wordt er na enige tijd een aparte wet gemaakt, ook wel Veegwet genoemd, waarin enkele wetsartikelen aangepast worden. Zo ook met de Huisvestingswet 2014. Verschillende organisaties, waaronder  advocaat Gerard Scholten van TomLow-advocaten, Sjoerd Jaasma, gemeenten, woningcorporaties en Bram van Duinen van Woonwagenwijzer hebben aan het ministerie aandacht gevraagd voor de problemen door het verdwijnen van de standplaats als woonruimte. Hoewel in eerste instantie afwijzend werd gereageerd is in de Veegwet Wonen de standplaats in artikel 1 van de Huisvestingswet alsnog weer toegevoegd als woonruimte:

Citaat:

“Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:………….
2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
e. standplaats: kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;
3. Onderdeel j (nieuw) komt te luiden:
j. woonruimte:
1° besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meer andere ruimten, bestemd of geschikt is voor bewoning door een huishouden, en
2° standplaats.”

In de Toelichting legt Minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok uit, dat het een gemeente niet is toegestaan om buiten de huisvestingsverordening andere of aanvullende afspraken te maken over de verdeling van woonruimte, zoals woningen, woonwagens en standplaatsen. De minister stelt voor omdat er in meerdere gemeenten schaarste is aan standplaatsen om opnieuw regels te stellen voor de rechtvaardige verdeling van woonwagenstandplaatsen via een nieuwe Huisvestingsverordening, zoals dit ook mogelijk was tot 1 januari 2015 onder de oude Huisvestingswet.

De Veegwet Wonen komt voor de zomer in de Tweede Kamer aan bod; daarna volgt de Eerste Kamer. Beoogd is dat het voorstel op 1 januari 2017 in werking treedt.

Icon of Veegwet Wonen  En Toelichting 1 December 2015 Veegwet Wonen En Toelichting 1 December 2015
woonwagenwijzer7