Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Video van mensenrechten juristen van PILP over uitsterfbeleid woonwagenkampen

Dinsdag 24 november 2015

PILP 23/11/2015 LAATSTE NIEUWS

Op de website van PILP staat een video, waarin Jelle Klaas (projectcoördinator van het PILP), Leonie Huijbers (coördinator van het dossier uitsterfbeleid woonwagenkampen) en de organisatoren van de Internationale Roma Pride 2015 onder andere vertellen over het belang van de zaak omtrent het uitsterfbeleid van woonwagenkampen voor de Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland. De opnames zijn gemaakt tijdens de uitreiking van de prijs aan Jelle Klaas van het PILP-NJCM , die de  Roma Pride Award 2015 heeft gekregen voor zijn werk om het uitsterfbeleid aan de orde te stellen.

Rechtzaken voor mensenrechten

Jelle Klaas vertelt dat wat zij doen is rechtzaken beginnen, juist tegen de Staat voor mensenrechten in Nederland.Een van de eerste zaken die zij hebben opgepakt is het uitsterfbeleid van Roma, Sinti en reizigers. Leonie Huijbers geeft aan dat PILP een procedure is begonnen in een woonwagenzaak om dit beleid aan de kaak te stellen en het mensenrechtelijk kader eens door de rechter toegelicht te krijgen. De vraag is of het legitiem is zoals het er in sommige gemeenten in Nederland aan toegaat. Jelle Klaas zegt dat de hoofdreden waarom ze rond dit thema een zaak hebben aangenomen is dat er al dertig jaar lang geprocedeerd wordt over het uitsterfbeleid en over het proberen te behouden van de cultuur van Roma, Sinti en reizigers. Zij zagen dat er in die dertig jaar geen mensenrechten zijn toegepast. Dat vinden ze gek want bij het Europese Hof in Straatsburg en mensenrechtenorganisaties wordt juist heel veel die koppeling gelegd. De woonwagenvorm is een essentieel deel van de woonwagencultuur. Woonwagenbeleid hoort de kern van de levenswijze van de woonwagenbevolkingsgroep niet aan te tasten.

Woonwagenvorm onderdeel van cultuur en identiteit

Leonie Huijbers vertelt dat voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens het heel duidelijk is, dat bij het woonwagenbeleid rekening moet worden gehouden met de belangen die woonwagenbewoners hebben. Dat de woonwagenvorm, het leven in de woonwagen zo”n belangrijk onderdeel is van de identiteit en de cultuur dat het bescherming geniet en de mensenrechten een belangrijke rol spelen. Ook zegt zij dat er in Nederland te weinig aandacht is voor het recht op Respect voor prive- en familieleven, het non-discriminatiebeginsel en het recht op eigendom. Jelle Klaas stelt dat het hem een raadsel is waarom de mensenrechten tot nu toe niet zijn toegepast. Het ligt namelijk zo voor de hand omdat er zoveel uitspraken liggen in Straatsburg die positieve rechten toekennen aan de woonwagencultuur, dat zij het gek vinden dat het nog niet goed is toegepast door rechters, gemeenten en de overheid. Hij ziet het als een schone taak voor de juristen van PILP om hier iets aan te doen. Als er een mooie uitspraak zou liggen van een rechter of  de onderzoeken die PILP heeft gedaan over de koppeling tussen mensenrechten en woonwagencultuur dan hoopt Jelle Klaas dat dat de strijd kan versterken van Roma, Sinti en reizigers. Het zou sowieso heel goed zijn als bij grote conflicten, waar ook veel emoties spelen ook eens door de bril van mensenrechten te kijken. De film is mede mogelijk gemaakt door de Vereniging Sinti Roma en Woonwagenbewoners Nederland. Sabina Achterbergh namens de vereniging en Kostana Jovanovic van het Roma Platform komen in de film aan het woord om de belangen van Roma, Sinti een woonwagenbewoners te bepleiten.

woonwagenwijzer7