Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

VN-comité: Gemeenten die geen rekening houden met woonwensen woonwagenbewoners discrimineren.

14 september 2015.

Uitspraak VN-Commissie  inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (CERD).

Op 28 augustus 2015 heeft een comité van de Verenigde Naties  dat rassendiscriminatie onderzoekt haar zorgen uitgesproken en aanbevelingen gedaan over de stand van zaken in Nederland. Hoewel vooral haar uitspraak over Zwarte Piet overal in de pers veel aandacht heeft gekregen, heeft zij zich ook uitgelaten over de discriminatie van woonwagenbewoners, Roma en Sinti.

Het VN- comité stelt vast dat er sprake is van  aanzienlijke discriminatie van Roma, Sinti en woonwagenbewoners op het gebied van werkgelegenheid, huisvesting en gezondheidszorg. Zij stelt dat sommige gemeenten discrimineren als zij geen rekening houden met de woonwensen en woonwagencultuur van woonwagenbewoners om in een woonwagen op een woonwagenlocatie te wonen. Zij beveelt de Nederlandse overheid (op landelijk nivo minister Stef Blok) om in goed overleg met vertegenwoordigers van Roma, Sinti en woonwagenbewoners maatregelen te nemen, die de discriminatie wegnemen.

In het bijzonder vraagt zij aan de de overheid om extra maatregelen om het tekort aan woonwagenlocaties weg te werken, zodat bewoners in overeenstemming met hun woonwagencultuur kunnen leven.

Hieronder staat de vertaalde Engelse tekst van de uitspraak van de commissie van de  Verenigde Naties die gaat over discriminatie van Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland.

Discriminatie van Roma, Sinti en Woonwagenbewoners,

  1. Het Comité is bezorgd over berichten dat Roma, Sinti en Woonwagenbewoners worden onderworpen aan aanzienlijke discriminatie inzake de toegang tot werkgelegenheid, huisvesting en gezondheidszorg, over gemelde gevallen van buitensporige aantallen kinderen van Roma, Sinti en woonwagenbewoners die worden gescheiden van hun families, alsook de weigering van sommige gemeenten om rekening te houden met de behoefte van de reizigers aan voldoende woonwagenlocaties die hun in staat stellen om in overeenstemming met hun tradities te leven. (art. 2 en 5)
  2. In het licht van haar algemene aanbevelingen nrs. 27 (2000) over discriminatie van Roma en 32 (2009) over de betekenis en de draagwijdte van de bijzondere maatregelen in het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, beveelt de commissie de Nederlandse staat aan om specifieke maatregelen te nemen ten behoeve van de Roma, Sinti en Reizigers, onder meer door het creëren van betere kansen op de arbeidsmarkt, bestrijding van discriminatie in het onderwijs en huisvesting, en de aanpak van de problemen van de Roma, met betrekking tot de registratiestatus en staatloosheid. De commissie doet de aanbeveling, dat de overheid deze maatregelen neemt na  voorafgaand overleg met vertegenwoordigers van Roma, Sinti en reizigers, zodat zij ervan verzekerd is dat  zij zijn afgestemd op hun specifieke problemen en behoeften. De commissie beveelt ook aan dat de Nederlandse staat resolute maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat reizigers worden voorzien van voldoende woonwagenlocaties, zodat zij in staat zijn om volgens hun tradities te leven en hun culturele identiteit te behouden.

NB: De oorspronkelijke tekst is in het Engels. De gebruikte term “traveller ” is hier wisselend vertaald als reiziger of woonwagenbewoner. “State Party” is vertaald als de overheid of Nederlandse Staat.

Icon of Uitspraak VN-commissie Over Discriminatie Roma Sinti Woonwagenbewoners 28 Augustus 2015 Uitspraak VN-commissie Over Discriminatie Roma Sinti Woonwagenbewoners 28 Augustus 2015

en Engelse volledige tekst :Icon of VNcomite Rassendiscriminatie Uitspraak 28 Augustus 2015 CERD VNcomite Rassendiscriminatie Uitspraak 28 Augustus 2015 CERD

woonwagenwijzer7