Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Wijzigingen Woningwet op 16 april 2015 van kracht geworden.

Maandag 4  mei 2015

Woonwagen en standplaats als woongelegenheid opgenomen in nieuwe Woningwet 2014.

De wetswijzigingen zijn op 16 april 2015 ondertekend door Koning Willem Alexander, minister  voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur en zijn gepubliceerd in het Staatsblad. De nieuwe Woningwet zal voortaan Woningwet 2014 heten. Zoals al in een eerder bericht zijn in de wet een aantal nieuwe definities opgenomen, die ook voor woonwagenbewoners belangrijk zullen zijn. De vastlegging van de woonwagen en de standplaats als woongelegenheid  in de Woningwet  betekent dat het wonen in de woonwagen als gelijkwaardige woonvorm  wordt gezien naast het wonen in een woning:

Tekst: Woningwet 2014:

Artikel 1.Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

– woongelegenheid:

a. woning met de daarbij behorende grond of het daarbij behorende deel van de grond;
b. woonwagen, zijnde een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst, en
c. standplaats, zijnde een kavel die is bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten.

Beukbergen

Belangrijk argument in discussie met gemeenten en woningcorporaties.

De herbevestiging van de woonwagen met standplaats als normale woonvorm kan in de discussie over het woonbeleid met gemeenten en woningcorporaties een belangrijke rol spelen. Vooral daar waar gemeenten de voorkeur geven aan een uitsterfbeleid, maar ook als het gaat om het uitbreiden van het aantal standplaatsen voor jongeren hoeft de wetgeving geen belemmering te zijn. Zoals te zien op bijgaande foto van Beukbergen heeft de woonwagen vele gedaanten, waarin het prima wonen kan zijn.

De wooncoöperatie ook voor woonwagens?

Een nieuw artikel 18 in de Woningwet 2014 gaat over de mogelijkheid om als eigenaren of  huurders van ten minste  5 bij elkaar gelegen woningen en/of woonwagens om  een  wooncoöperaties op te richten.Een wooncoöperatie is een vereniging, die haar leden in staat te stelt om zelfstandig het beheer en onderhoud uit te voeren van de  bewoonde woningen/woonwagens en de direct daaraan grenzende omgeving. Dit is bedacht door Eerste kamer lid Adrie Duyvesteijn ( PvdA), die in Almere veel mensen in staat heeft gesteld om zelf woningen te ontwerpen, te bouwen en te beheren. Minister Stef Blok heeft dit idee meegenomen in de nieuwe Woningwet. Natuurlijk is dit in eerste instantie ontwikkeld voor woningen, maar wie weet is het ooit toepasbaar voor de ontwikkeling van woonwagenlocaties.

woonwagenwijzer7