Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Procederen voor mensenrechten in Nederland door PILP

24 oktober 2014

Nederland is er als de kippen bij om kritiek te leveren op andere landen als het gaat om de schending van mensenrechten maar in eigen land valt ook nog wel flink wat te verbeteren.Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten start daarom vandaag een project om het thema hoger op de agenda te krijgen: PILP.

Het bestaat uit een team van in mensenrechten gespecialiseerde  juristen en adviseurs. Zij wil schendingen van de burger- en mensenrechten die in Nederland al lange tijd spelen signaleren en aan de kaak stellen. Het doel is om structurele maatschappelijk en juridische veranderingen te bewerkstellingen in wetgeving, politiek en praktijk. Een van de dossiers die PILP op dit moment aan het onderzoeken is, is of het “Uitsterfbeleid Woonwagenkampen”  in strijd met is met mensenrechten. Op de website van PILP www.pilpnjcm.nl staat een beschrijving van het Dossier Uitsterfbeleid Woonwagenkampen:

“Uitsterfbeleid woonwagenkampen in strijd met mensenrechten?

Roma, Sinti en woonwagenbewoners worden in Nederland niet erkend als nationale minderheden. Het College voor de Rechten van de Mens meent dat deze groep wel een etnische bevolkingsgroep is die extra bescherming geniet. Ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft meerdere malen in scherpe bewoordingen aangegeven dat Roma de meest achtergestelde en gediscrimineerde bevolkingsgroep in Europa is. Vanuit Europa en de VN is er de roep om Roma, Sinti en woonwagenbewoners en hun cultuur te beschermen.

Sinds de afschaffing van de Woonwagenwet in 1999 is er geen nationaal woonwagenbeleid meer. In een leidraad van het VROM worden vijf beleidsopties aan de gemeenten meegegeven betreffende de handhaving van woonwagenlocaties. De eerste beleidsvariant is de nuloptie met als doel het uitsterven van woonwagenkampen. Gemeenten kunnen daaronder een zogenaamd uitsterfbeleid voeren door vrijkomende standplaatsen te verwijderen of een actief beleid door bewoners andere huisvesting aan te bieden (vb. gemeente Utrecht).

Het uitsterfbeleid is mogelijk in strijd met internationale en nationale verplichtingen ten opzichte van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) heeft in haar laatste rapport het Nederlandse beleid bekritiseerd en de overheid geadviseerd om te zorgen voor voldoende woonwagenstandplaatsen. Tot dusver heeft de nationale overheid hierop geen actie ondernomen en blijven gemeenten het uitsterfbeleid voeren. Dit leidt tot veel frustratie bij Roma, Sinti en woonwagenbewoners.”

Het PILP onderzoekt de legitimiteit van het uitsterfbeleid van gemeenten. Een eventuele juridische procedure zou (mede) gericht moeten zijn op het verschaffen van duidelijkheid over de positie van Roma, Sinti en woonwagenbewoners en hun cultuur in Nederland. Inmiddels heeft er al een eerste orienterende hoorzitting met woonwagenbewoners en woonwagen ( Roma-Sinti) en belangenorgansiaties organisaties plaatsgevonden.

Op NPO Radio 1 in het programma De Ochtend is vandaag 8 oktober 2014 een interview te horen met de projektleider mr.Jelle Klaas. Dit intervieuw is terug te luisteren via de volgende link: http://tinyurl.com/n8b9e3m

Op de website van het Platform Burgerrechten verscheen in augustus 2014 het eerste interview met Jelle Klaas over het PILP. Daarin spreekt hij zich uit over het recht om in een woonwagen te wonen:

“Wegkijken van fundamentele kwesties

Een zaak die op dit moment al in de steigers wordt gezet, is de ‘woonwagenzaak’. Een zaak die kenmerkend is voor de ambities van het PILP. Klaas: “Het gaat hier om inwoners van woonwagenkampen, die het fundamentele recht hebben hun cultuur te handhaven. Verschillende Nederlandse gemeenten voeren op dit moment echter een ‘uitsterfbeleid’ dat middels een complex vergunningensysteem als gevolg heeft dat aanvragen worden opgehouden, getraineerd en om verschillende juridische redenen geen doorgang krijgen.” De aanvragers worden met een kluitje in het riet gestuurd, aldus Klaas. “Deze procedures gaan niet over de principiële vraag: ‘Mag ik in Nederland in een woonwagenkamp wonen?’, maar worden teruggebracht naar complexe individuele vergunningskwesties die zeer langdurig zijn en waar mensen niet meer uit komen. Dat leidt tot veel frustratie. We gaan nu kijken hoe we deze discussie principieel kunnen voeren.”

De contactgegevens van PILP zijn :

Postbus 778
2300 AT Leiden

Projectcoördinator mr. Jelle Klaas
+31 (0)71 527 62 97
contact@PILPNJCM.nl

Volg ons ook op Twitter, LinkedIn en Facebook.

Als u mensenrechten zaken wilt aanmelden dan kunt u dat doen via het formulier dat op de website van PILP staat: Meld uw zaak aan

woonwagenwijzer7