Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Rondetafelgesprek Roma, Sinti en woonwagenbewoners?

Donderdag 25 september 2014

De Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt  op maandag 29 september  van 10.00 uur tot 17.00 uur een rondetafelgesprek over “Roma, Sinti en woonwagenbewoners”. Het gesprek is georganiseerd door Sara Karabulut van de SP.

De bedoeling is dat verdeeld over de dag verschillende organisaties van de Roma en Sinti gemeenschap, van de overheid en experts en wetenschappers hun zegje doe over een aantal belangrijke onderwerpen. De vastgestelde onderwerpen zijn: Statenloosheid, werk, onderwijs, emancipatie, scholing en criminaliteit,  discriminatie, “integratie”, “informele huwelijken”, “prostitutie/mensenhandel”, “positie kinderen/opvoeding/familiestructuren”, “gebrekkige belangenvertegenwoordiging”.

Situatie van Roma en Sinti staat centraal.

Oorspronkelijk zou ook het woonwagen/standplaatsenbeleid van woonwagenbewoners aan de orde komen, maar op verzoek van o.a. de VVD ? is dit eruit gehaald. Mogelijke organisaties en deskundigen uit de woonwagenwereld, zoals o.a.Vereniging Behoud Woonwagencultuur Nederland, Stichting Landelijk Woonwagennieuws, Landelijk Woonwagenpastoraat en Landelijk Overleg Steunfuncties Woonwagenwerk (LOSW) zijn danook niet toegelaten tot dit overleg. Een gemiste kans, omdat daarmee in tegenstelling tot het Europees Beleid  het kabinet de huisvesting van woonwagenbewoners (en op beperkte schaal van Roma en Sinti) niet wordt behandeld als belangrijk en integraal onderdeel van het beleid voor de minderheidsgroepen als Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Het feit dat de aandachtsvelden bij woonwagenbewoners verdeeld zijn over verschillende ministeries werkt dat in de hand. Zo houdt Stef Blok als minister voor Wonen en Rijksdienst zich bezig met de huisvestingsbeleid van woonwagenbewoners; Minister Melanie Schultz van ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de Inspectie  op naleving en uitvoering van wet- en regelgeving voor bouwen, wonen, brandveiligheid van woonwagenlocaties;Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dan weer mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een kabinetsreactie gegeven op eerste “Monitor inclusie nulmeting” over de integratie en emancipatie van Roma en Sinti naar de Tweede Kamer gestuurd. Icon of 20131118 Rapport Monitor Inclusie DEF2 20131118 Rapport Monitor Inclusie DEF2

De agenda van maandag 25 september 2014

Het overleg is openbaar en vindt plaats in het gebouw van de Tweede Kamer in de Troelstrazaal.

Blok 1: Belangenorganisaties
10.00 – 11.00 uur

Blok 2: Overheid en welzijn
11.10 – 12.10 uur

Blok 3: NGO’s, experts en wetenschap
13.10 – 14.30 uur

woonwagenwijzer7