Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Ronde Tafel van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van o.a.Roma & Woonwagenbewoners (ECRI) in Den Haag

26 juni 2014.

Datum : 30 juni 2014 Locatie : Communicatie Museum – Zeestraat 80/82 – Den Haag Organisatoren : ECRI in samenwerking met het Nederland Instituut voor de Rechten van de Mens

Doelstellingen : bieden de deelnemers de mogelijkheid om de follow-up van de aanbevelingen in het toezicht ECRI-rapport over Nederland, gepubliceerd in 2013 te bespreken De ronde tafel zal worden verdeeld in vier sessies.:

ECRI: Overheid moet actie ondernemen om huisvestingsproblemen woonwagenbewoners aan te pakken.

In het 4e Rapport van de ECRI over Nederland wordt op blz 52 t/m 56 uitvoerig stilgestaan bij de kwetsbare groepen Roma, Sinti en reizigers/woonwagenbewoners. De ECRI signaleert  dat vooral de huisvesting van woonwagenbewoners steeds meer onder druk komt te staan door het opheffen van standplaatsen door gemeenten en de weigering van banken om hypotheken te verstrekken . Hierdoor dreigt de leefcultuur te verdwijnen.  De ECRI adviseert de autoriteiten om de behoeften te inventariseren en te zorgen voor voldoende standplaatsen.

Deze uitspraak staat haaks op het beleid van het kabinet Rutte, die stug blijft volhouden, dat zij geen doelgroepenbeleid voert en niet van plan is om daarvoor een uitzondering te maken voor woonwagenbewoners.

Citaten uit het Rapport.

woonwagenwijzer7