Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Taxatiewijzer woonwagen 2013. Afschrijving 20 jaar misleidend.

Dinsdag 28 januari 2014

Afschrijving nieuwere woonwagens langer.

In deze  taxatiewijzer 2013 (en eerdere uitgaven 2012 en 2011)  worden om te komen tot een waardering van bestaande woonwagens niet alleen verschillende types woonwagens van verschillende bouwers met elkaar vergeleken. Men kijkt ook naar de levensduur en de afschrijving van woonwagens in zijn algemeenheid. Opmerkelijk is dat men in deze Taxatiewijzers, die onder de verantwoordelijkheid van de VNG wordt uitgegeven, ervan uitgaat dat woonwagens over het algemeen niet langer meegaan dan 20 jaar en een restwaarde van 10% hebben.

Deze benadering is van toepassing op een deel van het (oude gemeentelijke) woonwagenbestand, wat bestaat uit voormalige VROM-huurwagens en oudere types chaletbouw, die gebouwd zijn op basis van de minimumeisen van het Bouwbesluit voor woonwagens.

Zij kennen meestal een afschrijvingstermijn van 25 jaar en een relatief lage restwaarde. Er worden echter steeds meer moderne woonwagens gebouwd in houtskeletbouw, die  nauwelijks in kwaliteit,duurzaamheid en  levensduur  verschillen van HSB-woningen, waardoor een veel langere afschrijvingstermijn van 50 jaar en langer gerechtvaardigd is.Icon of Taxatiewijzer 2013 - Deel 3 - Woonwagens (versie 1.0 Publiek) Taxatiewijzer 2013 - Deel 3 - Woonwagens (versie 1.0 Publiek)

Toepassing afschrijving 20 jaar voor woonwagen discriminerend ?

Dit standpunt in de Taxatiewijzervan deVNG staat haaks op de uitgangspunten en beleid ten aanzien van de woonwagen als geaccepteerde woonworm woonwagen, zoals die is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 (binnenkort 2014), de NHG normen voor woonwagens 2014 ( 136.750 voor woonwagen en 50.000 standplaats) van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Zowel VNG als het toenmalige ministerie van VROM hebben destijds actief ingestemd met het verhogen van de NHG normen voor woonwagens, omdat daarmee ook woonwagenbewoners in staat konden worden gesteld om kwalitatief duurzame woonwagens met een lange levensduur konden bouwen.

Nieuwe duurzame woonwagens levensduur 50 jaar of meer.

Het opnemen van het standpunt van de “maximale levensduur van 20 jaar” in de Taxatiewijzer heeft het risico in zich, dat deze  praktische grondslag gemeentelijke belastingen, gebruikt kan worden door financiele instellingen om hypotheekverstrekking te blokkeren voor kwalitatief degelijke woonwagens. In de tweede plaats kunnen gemeenten, corporaties en belanghebbende commerciele partijen het argument van de veronderstelde korte levensduur van woonwagens gebruiken om bij renovatie van woonwagencentra niet langer woonwagens te verstrekken, maar over te gaan tot het aanbieden van woningbouw. Het meest recente voorbeeld is het recente besluit ten aanzien van de renovatie van de woonwagencentra in de gemeente Emmen, waar op advies van de externe adviseur met verwijzing naar afschrijving van 20 jaar in de Taxatiewijzer gekozen is voor de vervanging van de oude VROM-woonwagens door woningen in plaats van woonwagens.

woonwagenwijzer7