Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

AEGON Hypotheken B.V. heeft verboden onderscheid op grond van ras gemaakt bij de afwijzing van een hypotheekaanvraag voor een woning op een woonwagenkamp.

Donderdag 5 september 2013

Samenvatting Een echtpaar is gezamenlijk eigenaar van een woonhuis dat op een woonwagenkamp is gelegen. Zij hebben bij AEGON Hypotheken een offerte aangevraagd voor een hypotheek. AEGON heeft de hypotheekaanvraag afgewezen omdat de woning volgens haar vanwege de ligging op een woonwagenkamp incourant is.

Oordeel College voor de Rechten van de Mens.

Het College spreekt als zijn oordeel uit dat AEGON Hypotheken B.V. jegens het echtpaar verboden onderscheid op grond van ras heeft gemaakt bij de afwijzing van de hypotheekaanvraag.

Toelichting

Het College oordeelt dat de man behoort tot de groep woonwagen- bewoners en een beroep kan doen op de gelijkebehandelings- wetgeving. De vrouw behoort niet tot de groep woonwagenbewoners. Zij is wel ontvankelijk in haar verzoek, omdat zij ongunstiger wordt behandeld vanwege de afkomst van haar partner. Het College stelt vast dat AEGON de hypotheekaanvraag heeft afgewezen omdat de woning, vanwege zijn ligging op een woonwagenkamp, niet courant genoeg is. Hierdoor maakt AEGON geen direct onderscheid op grond van ras. Deze afwijzingsreden levert wel indirect onderscheid naar ras op. Als feit van algemene bekendheid mag worden aangenomen dat op een woonwagenkamp voornamelijk personen wonen die tot de bevolkingsgroep van woonwagenbewoners behoren. Daarom worden door het afwijzen van de hypotheekaanvraag vanwege de ligging op een woonwagenstandplaats, woonwagenbewoners bijzonder getroffen in vergelijking met personen van een andere afkomst. Naar het oordeel van het College zijn de doelen, een goede concurrentiepositie en financiële zekerheid bij betalingsproblemen, legitiem. Als middel om de doelen te bereiken hanteert AEGON het beleid dat geen hypotheek wordt verstrekt als het betreffende onderpand vanwege de ligging niet courant genoeg is. Dit middel is naar het oordeel van het College niet noodzakelijk om de doelen te bereiken. AEGON heeft de buurt van het onderpand (ligging op een woonwagenkamp) als zelfstandig criterium gehanteerd naast de waarde van het onderpand. Een objectieve rechtvaardiging voor uitsluiting of benadeling van aanvragers is op basis daarvan niet goed denkbaar. AEGON heeft onvoldoende onderzocht of de woning van het echtpaar wel zo incourant is als zij stelt. Het echtpaar heeft de stelling van AEGON dat de groep van woonwagenbewoners niet groot is en dat alleen woonwagenbewoners belangstelling zullen hebben voor een pand op een woonwagenkamp, niet weersproken. Volgens het echtpaar is er echter wel veel vraag naar woonwagenstandplaatsen, omdat zij zo schaars zijn. Nu AEGON geen nader onderzoek heeft gedaan naar de werkelijke courantheid van het onderpand, heeft zij het College er niet van overtuigd dat sprake is van een incourant pand vanwege de ligging. Er is daarom geen goede reden (objectieve rechtvaardiging) voor het gemaakte onderscheid.Icon of CRM-veroordeling AEGON-hypotheek Woning Woonwagenkamp 2013 CRM-veroordeling AEGON-hypotheek Woning Woonwagenkamp 2013

woonwagenwijzer7