Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Tom de Booij roept op tot bezoek commissie Den Haag woensdagochtend 11 december 9 uur.

10 december 2013.

Op woensdagmorgen 11 december 2013 om 9.00 uur zal Tom de Booij namens woonwagenbewoners inspreken in de Commissie Ruimte van Den Haag. Hij heeft via Facebook een oproep gedaan aan  Hij roept woonwagenbewoners van Nederland om daarbij aanwezig te zijn. Zelf houdt hij voor de hoofdingang van het stadhuis, Spui 70 in protest  tegen het voor woonwagenbewoners in Den Haag negatieve woonwagenbeleid een wake van dinsdagavond 22.00 uur tot woensdagmorgen.

De commissie is rechtstreeks te volgen op: http://www.denhaag.nl/mijnraad

Citaat oproep:

ALLE WOONWAGENBEWONERS VAN NEDERLAND WOENSDAGOCHTEND 11 DECEMBER 2013 VANAF 8 UUR STADHUIS DEN HAAG, SPUI 70 DEN HAAG

PROGRAMMA:
VAN 8 TOT 9 UUR KENNISMAKING VAN WOONWAGENBEWONERS MET ELKAAR

9.OO UUR AANVANG RAADSVERGADERING COMMISSIE RUIMTE WOENSDAG- OCHTEND 11 DECEMBER 2013 PLAATS: RAADZAAL, 1E VERDIEPING STADHUIS

AGENDA :
D. Concept-brief van het college aan de heren T.de Booij en Jan Schneider inzake op gestelde vragen (Woonwagencentra) (zie foto brief).
INHOUD : In de concept-brief wordt geantwoord dat de hoofdlijn van het vastgesteld beleid is gericht op normalisatie. Er zijn momenteel geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het ontwikkelingen van een nieuwe visie
VOORSTEL : de brief voor kennisgeving aannemen
De wethouder Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie, de heer Norder, is uitgenodigd om aan de beraadslaging over dit agendapunt deel te nemen

Voor zo ver de officiële aankondiging
———————————————————————————–
Nadere uitleg:
Tijdens de raadsvergadering van 27 juni 2013 hebben Tom de Booij en Jan Schneider de volgende twee vragen aan de raad gesteld :
VRAAG 1. Bestaan de woonwagenbewoners als een bevolkingsgroep met een eigen specifieke cultuur?
VRAAG 2. Neemt U, in uw controlerende taak, genoegen met het door ons geconstateerde uitsterfbeleid of gaat U, werken aan het ontwikkelen van een integrale visie met als doel dat woonwagenbewoners zullen stijgen op de sociale ladder?
Het antwoord op de eerste vraag in de brief van het college burgemeester en wethouders komt er op neer, dat alle woonwagenbewoners gewone Haagse burgers (boeren) zijn en dat de woonwagencultuur ten dode is opgeschreven en dat alle woonwagenbewoners op den duur in een huis zullen sterven (zoals de Escamplaan bewoners, dankzij het beleid van Marnix Norder al hebben ondervonden)
Het antwoord op de tweede vraag : GEEN STANDPLAATSEN, MAAR BETONBLOKKEN.

Als de meerderheid van de raadsleden het voorstel door de brief voor kennisgeving aan te nemen zijn de antwoorden zoals hierboven zijn weergegeven.

Behalve………………………………… Als de raadsleden onder de indruk komen van de grote opkomst van de woonwagenbewoners uit heel Nederland en van de argumenten van de 6 insprekers*), die daarvoor samen een half uur spreektijd krijgen, de Concept-brief ONDER VOORBEHOUD sturen naar de raadsvergadering van donderdag 19 december 2013. Telefonisch heeft de fractievoorzitster van de PvdA, mevrouw Jeltje van Nieuwenhoven kort geleden gezegd aan Tom de Booij: “We zullen de brief dan eens goed bekijken”.
*) De 6 insprekers zijn Sabine Achterbergh, Riekie Weltevreden (Hendrika Bruinink), Klompen Jan, Sani Kames , Erik van der Maal, Ome Tom(Tom de Booij).

Enkele huishoudelijke mededelingen:
Vanaf 8 uur is het Stadhuis open. Piet van Assendorp, Jan Timmerman en Sani Kames staan jullie op te wachten bij de hoofdingang. De raadzaal en de foyer zijn op de eerste verdieping. Bij de trap en ingang foyer staan Rudy Gerrits en Tinus Doornberg, bij de deur van de publieke tribune staan Danny Sneijders en Maurice Knap

Bij een grote opkomst kunnen 40 mensen op de publieke tribune plaats nemen, de anderen zullen een plek kunnen krijgen in de foyer en de aansluitende locatie (entresol), en de gemeente zal zorgen dat de vergadering ook op die plekken (op TV) te volgen is.
De mensen die plaatsnemen op de tribune weten dat men tas en jas niet naar binnen mag meenemen; eventueel kunnen zij vragen om de sleutel van een locker

De gemeente deelde ons nog mede dat gelet op het grote aantal bezoekers, de gemeente niet in staat zal zijn iedereen van een kopje koffie of zo te voorzien,

KOMT ALLEN OP DE BIJEENKOMST WAAR DE WOONWAGENBEWONERS EN RAADSLEDEN MET ELKAAR KENNIS MAKEN.

woonwagenwijzer7