Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

In Emmen nieuw Woonwagenbeleid in 2014  en herstructurering kleine woonwagencentra

maandag 14 oktober 2013

Commissie Wonen en Ruimte kiest bij behandeling herstructurering kleine woonwagencentra voor optimale variant.

In de commissie Wonen en Ruimte van de gemeente Emmen is op 14 oktober een discussie gevoerd over het voorstel van B&W over de herstructurering van de kleine woonwagencentra. Buiten het grote woonwagencentrum De Ark met 97 standplaatsen zijn er nog 5 woonwagenlocaties in Emmen, die al jaren wachten op renovatie en vervanging van de huurwoonwagens.  Het gaat om de locaties aan de Kerkhoflaan met 3, Lijsterveld met 11, Valtherlaan met 9, Vleerackers  met 9 en Gierzwaluw met 5 standplaatsen.

De verantwoordelijke wethouder Ton Sleeking heeft aan de hand van een dia-presentatie voor elke woonwagenlocatie een drietal varianten toegelicht.Icon of Varianten Renovatie Kleine Woonwagencentra Emmen RIS.6276kl Varianten Renovatie Kleine Woonwagencentra Emmen RIS.6276kl

Bij de herinrichting is aandacht besteed aan het brandveiliger maken van de locaties, waardoor sommige woonwagens verplaatst of vervangen moeten worden door een woonwagenwoning. Ook is gedacht aan uitbreiding van het aantal standplaatsen met een 18-tal woonwagenwoningen.

Geen huurwagens meer maar woonwagenwoningen?

De wethouder geeft aan dat het college van B & W voorstelt om te kiezen voor de duurdere optimale variant , waarbij de voorkeur wordt gegeven aan een stenen woonwagenwoning boven een woonwagen, omdat deze laatste maar 20 jaar meegaat en op de lange duur de gemeente teveel geld kost. De commissie is tijdens deze vergadering akkoord gegaan en binnenkort komt de wethouder met een definitief voorstel opnieuw naar de commissie.Icon of Presentatie Varianten Kleine Centra RIS.6302 Presentatie Varianten Kleine Centra RIS.6302

Commentaar

Het voorstel en keuze van de gemeente Emmen om uitsluitend te kiezen voor ( huur) woonwagenwoningen in plaats van (huu)woonwagens en/of  (huur) woonwagenwoningen is opmerkelijk. Bij bestudering van de onderliggende stukken blijkt, dat de gemeente bij de afweging van de voor-en tegens van een woonwagen of een woning, de bouwtechnische en financiële gegevens heeft gebruikt van het oude type VROM woonwagen. Hierdoor komt de woonwagen er in vergelijking met de woonwagenwoning veel slechter uit, waardoor de keuze voor de woning logisch lijkt.Opmerkingen_vergelijking_woonwagenwoning_woonwagen_Emmen_def_27112013

VROM-huurwoonwagen

Dit type huurwagen (VROM) is in de afgelopen dertig jaar door veel gemeenten aangeschaft, waarbij niet zoals bij woningen hoge eisen zijn gesteld aan duurzaamheid, energiezuinigheid, levensduur. Deze relatief goedkope woonwagens werden in opdracht gebouwd door woonwagenbouwers, waarbij uitgegaan werd van de minimumeisen voor woonwagens uit het Bouwbesluit. Inmiddels zijn er in Emmen in opdracht van de gemeente Emmen nieuwe duurzame en energiezuinige huurwoonwagens op basis van houtskeletbouw en eisen Bouwbesluit woningen  ontworpen door Coarchitecten ( Hendrik Klinkhamer). Deze woonwagens zijn inmiddels gebouwd op De Ark en doen in kwaliteit, levensduur exploitatie niet onder voor een woonwagenwoning.

 

 

 

 

 

 

 

 

woonwagenwijzer7