Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Onderzoek  onder woonwagenbewoners in Nederland over de woonsituatie anno 2013

Jan Schneider ( Klompen Jan) en Tom de Booy zijn na hun succes- volle actie om van 408  gemeenten informatie ( zie  Onderzoek woonwagenbeleid gemeenten ) te krijgen over de stand van zaken rond het woonwagenbeleid een nieuwe actie gestart onder woonwagenbewoners zelf.

Vragenlijst en handtekeningenlijst.
Om een completer beeld te krijgen van de huidige situatie zijn we begonnen met een soortgelijk onderzoek als we gedaan hebben met de burgemeesters en wethouders van de 408 gemeente. Nu willen we onderzoeken wat de woonwagenbewoners er ZELF van vinden. We hopen dat we zoveel mogelijk soorten van antwoorden mogen ontvangen niet alleen van woonwagenlocaties waar het slecht gaat maar ook locaties waar de toestand bevredigend is of zelfs goed is te noemen. Waar bv. gemeenten zijn die nog wel standplaatsen aan leggen .Wat er op zou kunnen wijzen, dat er voor gemeenten wel degelijk mogelijkheden zijn om een leefbare omgeving te scheppen voor woonwagenbewoners.

Vragenlijst bestemd voor woonwagenbewoners

1. Waar sta je.? Graag naam en adres, van je woonwagenlocatie.
2. Hoeveel standplaatsen heeft deze locatie
3. Hoeveel standplaatsen worden in de volgende vier jaar aangelegd?
4. Is er een wachtlijst voor nieuwe standplaatsen?
5. Wie heeft beheer en onderhoud? De gemeente of woningbouw vereniging of corporatie?
6. Hoe is de verhouding met de gemeente?
7. Hoe is verhouding met de woningbouwvereniging of corporatie?.
8. Wordt er naar jullie geluisterd bij nieuwe planen of problemen die zich voordoen?
9. Hoe vindt je de situatie over het algemeen ?
heel slecht……slecht … voldoende….…redelijk …… goed ….. zeer goed……….
8. Heb je wensen of plannen ?.
9. Zijn er vragen die niet goed zijn gesteld of onduidelijk of zelfs ontbreken?
10. Op- of aanmerkingen of klachten?
Als je in een huis woont wil je dan weer terug naar de wagen?
Wil je dat de je antwoorden vertrouwelijk worden behandeld?
Of mag iedereen het weten?
De antwoorden kan je sturen via emailadres: booij382@planeet  of per post Koningsweg 45 3743 ET Baarn
———————————————————————————————————————————–

Het rapport over het woonwagenbeleid anno 2012 is na 8 maanden onderzoek onder deze link te lezen  Het uitstervingsbeleid
—————————————————————————

ATTENTIE!!!!:

OPROEP AAN ALLE WOONWAGENBEWONERS

KLOMPEN JAN EN TOM DE BOOIJ WILLEN DAT

ER MEER STANDPLAATSEN KOMEN, ZODAT

JULLIE KINDEREN EN  KLEINKINDEREN NIET

IN EEN HUIS WORDEN GESTOPT!!!!

WIJ GAAN EEN KLACHT INDIENEN BIJ HET EUROPESE

PARLEMENT   VOOR HET SCHENDEN VAN DE

MENSENRECHTEN DOOR DE STAAT DER  NEDERLANDEN.

DAARVOOR HEBBEN WE JULLIE HANDTEKENING NODIG

VOORNAAM…………………………….NAAM……………………………………………..

ADRES………………………………………………………………………….

EMAIL ……………………………………………………………………….,,

FACEBOOK……………………………………………………………………

HANDTEKENING……………………………………………………………………………..

DEZE OPROEP KUNNEN JULLIE OOK AAN ONS OPSTUREN OF PER POST OF PER

E-MAIL

ONS ADRES : KLOMPEN JAN EN TOM DE BOOIJ

P/A KONINGSWEG 45 3743 ET BAARN.  E-MAIL : BOOIJ382@PLANET.NL

WEBSITE  WWW.EGOPROJECT.NL  FACEBOOK: SPINNENWEB

woonwagenwijzer7