Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

26 februari 2016. Nieuwe voorlichtingsfolders over woonwagencultuur.

Vrijdag 26 februari 2016

Met steun van Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed heeft Vereniging Behoud Woonwagencultuur Nederland drie folders laten ontwerpen over de woonwagencultuur. Het gaat om een lesbrief voor scholen en twee folders die gebruikt kunnen worden als voorlichtingsmateriaal voor gemeenten of voor organisaties of personen die meer willen weten over de woonwagencultuur.

 

Bij de ondertekening in augustus 2014 van het certificaat van de plaatsing van de Woonwagencultuur op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed heeft de vereniging beloofd dat haar uiterste best te doen om de tradities van reizigers te behouden. In de kleurrijke folders laat Marcel Bergema, die ook de brochure “De cultuur van de woonwagenbewoners behouden of uit laten sterven” heeft gemaakt, een eigentijds beeld zien van de woonwagencultuur van verleden tot nu zien. In elke brochure wordt benadrukt dat het niet om een uitstervende statische cultuur gaat, die op het punt staat om te verdwijnen, maar dat woonwagenbewoners met hun tijd willen meegaan met behoud van de positieve elementen van hun familie en groepscultuur. Daarbij zijn zij van mening, gesteund door de uitspraken van verschillende Nederlandse en Europese rechts instanties als o.a. College voor de Rechten van de Mens, dat het uitsterfbeleid door gemeenten niet meer van deze tijd. Dit negatieve beleid zou vervangen zou moeten worden door een beleid, waar door dialoog tussen bewoners en overheden, gekeken wordt naar toekomstbestendige oplossingen voor de woonsituatie, waarin ook plaats is voor de jongeren.

Op de website van immaterieel erfgoed staat  de volgende beschrijving van het erfgoedplan voor behoud van de woonwagencultuur en zijn de folders eveneens te downloaden.

Knelpunten:

  1. Veel gemeenten hanteren een uitsterfbeleid. Hierdoor zijn er onvoldoende standplaatsen beschikbaar en wonen mensen noodgedwongen in huizen.
  2. Het bij elkaar wonen is een belangrijk onderdeel van de woonwagencultuur. Door het uitsterfbeleid van gemeenten wordt ook de woonwagencultuur bedreigd.
  3. Negatieve beeldvorming van woonwagenbewoners in de media en samenleving.
  4. Angst voor registratie bij de overheid.

Voorgenomen acties om de traditie de komende twee jaar door te geven:

  1. Het organiseren van festivals om familiebanden aan te halen en de sociale cohesie te bevorderen.
  2. Open dagen organiseren om de beeldvorming positief te beïnvloeden.
  3. Voorlichting geven aan de overheid door middel van open dagen en het bezoeken van raadsvergaderingen om zo bij te dragen aan een positievere beeldvorming.
  4. In onderlinge contacten de nadruk vestigen op het unieke karakter van de woonwagencultuur en van de verbondenheid. De reizigers zelf moeten beseffen hoe kostbaar hun cultuur is en dat die niet verloren mag gaan.
  5. Het uitzoeken en beschrijven van de geschiedenis van de tradities die behoren tot de woonwagencultuur. De erfgoedkant ervan duidelijk laten zien.

Icon of Woonwagencultuur+lesbrief Woonwagencultuur+lesbrief                                                               Icon of Woonwagencultuur+folder+publiek Woonwagencultuur+folder+publiek                                                     Icon of Woonwagencultuur+folder+gemeenten Woonwagencultuur+folder+gemeenten

woonwagenwijzer7