Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Gemeente Elburg heeft ten onrechte bestemming standplaats veranderd in tuin.

Dinsdag 13 oktober 2015.

Uitspraak Raad van State over bestemmingsplan “Woonwagencentrum De Giek”

Op 30 september 2015 heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan in het beroep  dat de familie Goudsmit heeft ingediend tegen het nieuwe bestemmingsplan “Woonwagencentrum De Giek”. In dit plan dat de gemeenteraad van Elburg op 14 november 2014 heeft vastgesteld is de bestemming van standplaats Giek 74 veranderd van “Wonen” naar  “Tuin”. Tekening_Woonwagencentrum_De Giek_november_2014De Raad van State oordeelt, dat het bestemmingsplan “Woonwagencentrum de Giek” met betrekking tot standplaats Giek 74 niet geldig is. Voor deze standplaats geldt het oude bestemmingsplan “Elburg en Oostendorp”, waarin voor deze plek  de bestemming “Wonen” is vastgelegd. De Raad van State geeft de gemeente opdracht om het het bestemmingsplan op dit onderdeel aan te passen en  Giek 74 weer de bestemming “Wonen” te geven. Dat betekent dat op deze plek weer een woonwagen mag worden geplaatst. Volgens de Raad van State  heeft de gemeente uit ruimtelijk oogpunt geen goede argumenten om deze standplaats, die al jaren onbewoond is niet langer als standplaats te bestemmen. De Raad van State wil dat de gemeente binnen vier weken na verzending van de uitspraak het bestemmingsplan aanpast op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Intrekking uitsterfbeleid gemeente Elburg op 14 april 2015

Nu hadden wij op woensdag 15 april 2015 al een eerder bericht geplaatst over het ingetrokken uitsterfbeleid van de gemeente Elburg:

ELBURG .De gemeente Elburg past het uitsterfbeleid voor het woonwagenkamp aan De Giek aan. Het opnieuw verhuren van een standplaats als deze vrijkomt wordt niet langer uitgesloten. Per geval wordt de situatie door de gemeente beoordeeld. De wijzigingen gaan per direct in. Het besluit van het college van burgemeester en wethouders is een direct gevolg van een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. Die beoordeelde eind vorig jaar vergelijkbaar beleid van de gemeente Oss als een vorm van discriminatie.Icon of Uitsterfbeleid Woonwagenstandplaatsen Elburg Uitsterfbeleid Woonwagenstandplaatsen Elburg

Dat was toen op het eerste gezicht goed nieuws voor de bewoners. De gemeente had op dat moment besloten, dat zij geen uitsterfbeleid meer zou toepassen voor woonwagenstandplaatsen. Echter de gemeente hield daarbij wel een slag om de arm.  Zij achtte het niet nodig om ook het bestemmingsplan “Woonwagencentrum de Giek”aan te passen. In dit bestemmingsplan is een aparte regel opgenomen, waarin staat dat B&W de bevoegdheid hebben om de woonbestemming van een standplaats te wijzigen in een tuin- of groenbestemming. Het college van B&W was  van mening dat deze regel op zich niet discriminerend was. Wanneer er t .z.t . een standplaats vrijkomt, zou bijvoorbeeld kunnen worden besloten om deze standplaats op te heffen om meer ruimte te creëren voor de 4 resterende woonwagens. Ook zag zij geen reden om het aantal standplaatsen weer terug te brengen op het oorspronkelijke aantal van 6, omdat het opheffen cq wegbestemmen van standplaats Giek 74 immers niet is gebeurd op discriminerende gronden.

In de opvatting van de Raad van State is deze opvatting niet juist. Het College van B&W van Elburg heeft ten onrechte zonder goede onderbouwing met ruimtelijke argumenten een standplaats opgeheven door het de bestemming “Tuin” te geven.

Gevolgen van deze uitspraak in andere gemeenten

Uit de stukken van deze  uitspraak van de Raad van State m.b.t. de gemeente Elburg blijkt, dat een gemeente niet zomaar kan besluiten om een standplaats op te heffen. Als zij dat doet op basis van een uitsterfbeleid of nul-optiebeleid, dan zijn er duidelijke uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens, die aangeven dat dit in strijd is met de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) en moet worden beschouwd als discriminatie op grond van ras. Gemeente zullen naar verwachting mogelijk dit type beleid veranderen als er meer uitspraken komen naar aanleiding van protesten van woonwagenbewoners in hun gemeenten.

In dit geval zegt de Raad van State  dat een gemeente ook zonder dat zij zich beroept op uitsterfbeleid, niet zomaar een standplaats in een bestemmingsplan kan verwijderen of veranderen in een bestemming “Groen”, “Tuin”  of  “Verkeer” zonder dat zij daarvoor goede argumenten met ruimtelijke onderbouwing geeft. Dat kan in dit bijzondere geval ook niet ondanks dat de standplaats al enige tijd onbewoond is geweest, waarop een verwijderde woonwagen heeft gestaan waarin hennep is geteeld en waarvan de bestrating en de sanitaire berging zijn verwijderd.

 

 

 

woonwagenwijzer7