Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Uitsterfbeleid ter discussie in gemeenten na uitspraak College voor de Rechten van de Mens.

Vrijdag 17 april 2015.

Het lijkt erop dat het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens  tegen het uitsterfbeleid van de gemeente Oss, nog niet tot actie leidt bij minister Stef Blok, maar na acties van woonwagenbewoners  leidt het wel bij gemeenten als b.v. Elburg en Kerkrade tot herbezinning van het woonwagenbeleid. In de drie uitspraken op 19  en 20 december  2014 liet het Collage voor de Rechten van de Mens er geen twijfel over bestaan, dat  zowel de gemeente Oss als de Woningstichting Mooiland  met hun uitsterfbeleid in strijd handelen met de mensenrechten zoals die in Europa en in Nederland gelden.

In de berichten Utrecht, een mensen rechtenstad voor Roma, Sinti en woonwagenbewoners?” enOnderzoek naar de legitimiteit van het uitsterfbeleid van woonwagenkampen” is al aangegeven dat  naast de culturele erkenning in augustus 2014 van de woonwagen- cultuur  als Immaterieel Erfgoed van Nederland  er ook vanuit het juridische en mensenrecht perspectief   vraagtekens zijn te plaatsen bij het uitsterfbeleid. Recentelijk op 20 maart 2015  heeft ook het regionale bureau voor gelijke behandeling in Gelderland/Zuid, Ieder1Gelijk bij  3 van de 16 gemeenten, Culemborg, Lingewaal en Tiel, discriminerend beleid tegenover woonwagenbewoners vastgesteld.  Het is te danken aan de actieve inzet van woonwagen- bewoners zelf, via het benaderen van raadsleden van verschillende politieke partijen en inspreken op commissie vergaderingen in de gemeenten, dat er langzamerhand bij gemeente hernieuwde aandacht komt voor woonwagenbeleid. Het is bijzonder dat in de groepsgerichte woonwagencultuur met name sociale media, zoals websites, maar vooral  Facebook pagina´s van actieve bewoners en hun organisaties met succes ingezet worden om informatie te verspreiden en acties voor te bereiden in gemeenten.

Icon of Gemeenten Tiel En Culemborg Herkennen Beschuldiging Discriminatie Niet Gemeenten Tiel En Culemborg Herkennen Beschuldiging Discriminatie Niet

Hernieuwde discussie over uitsterfbeleid in gemeenten.

In een toenemend aantal  gemeenten zoals b.v. Elburg, Son en Breugel, Beilen, Den Bosch, Utrecht, Tiel, Culemborg, Beuningen zijn bewoners in actie gekomen. Het is opmerkelijk dat in de afgelopen week  op de regionale nieuwssites in vier gemeenten berichten verschenen waarin het uitsterfbeleid ter discussie werd gesteld.

Maandag 13 april 2015.

BEILEN – Protest van woonwagenbewoners in Beilen tegen het uitsterfbeleid van de gemeente Midden-Drenthe voor hun kamp. Ze kunnen hun woonwagencultuur niet overeind houden, als de gemeente hun standplaatsen één voor één opheft. Morgenavond komen de bewoners daartegen in het geweer in de raadscommissie tijdens het spreekrecht. Ze krijgen daarbij steun van de landelijke Vereniging Behoud Woonwagen Cultuur in Nederland. Volgens de Vereniging Behoud Woonwagen Cultuur in Nederland druist dit gemeentelijke uitsterfbeleid volledig in tegen de erkenning van de Woonwagencultuur tot Immaterieel Erfgoed.Ook maakt de gemeente zich volgens de woonwagenbewoners schuldig aan discriminatie. “We hebben namelijk een uitspraak van het College van de Rechten van de Mens”, legt Van Assendorp uit. “Die is gedaan tegen de gemeente Oss, die ook een uitsterfbeleid hanteert. En daarin worden B en W van Oss flink op de vingers getikt vanwege discriminatie, doordat ze nieuwe woonwagenbewoners niet meer op de locatie toelaten. Maar de gemeente trekt zich daar niks van aan”

Zie bericht RTV Drenthe Icon of Woonwagenbewoners Beilen Protesteren Tegen Uitsterfbeleid Woonwagenkam 2p   RTV Drenthe Woonwagenbewoners Beilen Protesteren Tegen Uitsterfbeleid Woonwagenkam 2p RTV Drenthe

Dinsdag 14 april 2015.

DEN BOSCH Een groep woonwagenbewoners uit Den Bosch woont dinsdagavond 14 april de gemeenteraadsvergadering bij. Op het balkon van de raadzaal hangen meerdere affiches van de woonwagenbewoners. ‘Ben ik een crimineel omdat ik hier woon?’, staat bij een van de affiches waarop een woonwagen is afgebeeld. De groep bezoekt de raad vanwege het agendapunt ‘Wijziging huisvestingsverordening’. Hierin staat onder meer dat woonwagens na overlijden van de hoofdbewoner niet overdraagbaar zijn aan kinderen. Coalitiepartij Bosch Belang stelt via een wijzigingsvoorstel voor om het overdragen van woonwagens na overlijden van de hoofdbewoners wel toe te staan als sprake is van ‘medehuurschap’of voortzetting van de huurovereenkomst van de standplaats. Het voorstel van Bosch Belang werd dinsdagavond unaniem gesteund door de gemeenteraad.

Zie bericht Brabants dagblad.Icon of Woonwagenbewoners Bezoeken Raad Den Bosch Woonwagenbewoners Bezoeken Raad Den Bosch

Woensdag 15 april 2015:

ELBURG .De gemeente Elburg past het uitsterfbeleid voor het woonwagenkamp aan De Giek aan. Het opnieuw verhuren van een standplaats als deze vrijkomt wordt niet langer uitgesloten. Per geval wordt de situatie door de gemeente beoordeeld. De wijzigingen gaan per direct in. Het besluit van het college van burgemeester en wethouders is een direct gevolg van een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. Die beoordeelde eind vorig jaar vergelijkbaar beleid van de gemeente Oss als een vorm van discriminatie.

Zie verder bericht Stentor.Icon of Elburg Past Woonwagenbeleid Aan Elburg Past Woonwagenbeleid Aan

Donderdag 16 april 2015.

SON EN BREUGEL. Woonwagenbeleid Son en Breugel discriminerend Naar aanleiding van een recente uitzending van KRO Brandpunt en een uitspraak van het college voor de Rechten van de Mens, beide in december 2014, zijn er bij de gemeenteraadsfractie van PvdAGroenLinks Son en Breugel twijfels ontstaan over de legitimiteit en wenselijkheid van het woonwagenbeleid dat in december 2013 met algemene stemmen is goedgekeurd in de gemeenteraad van Son en Breugel. Naar aanleiding van de uitspraak van het College voor deRechten van de Mens in december 2014 ten aanzien van het woonwagenbeleid in de gemeente Oss komen wij tot de conclusie dat het beleid van de gemeente Son en Breugel eveneens discriminerend is. Wij hebben het college van B&Wgevraagd de uitspraken van het College voor de Rechten van deMens te bestuderen en verzoeken het college met aangepast beleid te komen, waarin woonwagenstandplaatsen beschikbaar blijven voor nieuwe generaties woonwagenbewoners.

Zie verder bericht PvdA-GroenLinks Icon of Woonwagenbeleid Son En Breugel Discriminerend   PvdA-GroenLinks Woonwagenbeleid Son En Breugel Discriminerend PvdA-GroenLinks

woonwagenwijzer7
Immediate Affinity