Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Woonwagen en standplaats in 2015 opnieuw opgenomen in de Woningwet.

Maandag 15 december 2014

Wijziging Woningwet in 2015 ook van belang voor woonwagenbewoners.

Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, heeft naar aanleiding van nieuwe regelgeving voor woningbouwcorporaties de Woningwet op een aantal onderdelen moeten aanpassen. Dat betekent o.a. dat in Artikel 1, als woongelegenheid, behalve de woning ook de woonwagen en de standplaats opnieuw zijn opgenomen. De nieuwe Woningwet staat  woningbouwcorporaties ook de komende jaren toe om woongelegenheden ( dus ook woonwagens en standplaatsen) te bouwen, toe te wijzen en te verhuren.1-Wageningen Droevendaalsesteeg 13

Op 11 december heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd  met een aanpassing van de herziene Woningwet. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. De verwachting is dat de nieuwe Woningwet in 2015 ingaat. Het feit dat de woonwagen naast de woning  als woongelegenheid is vastgelegd  in de Woningwet is een helder signaal naar gemeenten en corporaties, die zonder enige inhoudelijke onderbouwing,  een ontmoedigingsbeleid of uitsterfbeleid voeren ten aanzien van woonwagenlocaties.

Woningwet (na de komende wijziging van de Woningwet in 2015.

De definities van woonwagen en standplaats, staan op dit moment niet genoemd in de op 3 december 2014 geldende Woningwet. Door de wetswijziging die naar verwachting in 2015 van kracht zal worden zijn zij weer opgenomen in de wet. In deze  gewijzigde woningwet wordt onder Artikel 1 beschreven, wat de overheid beschouwd als woongelegenheid:

– woongelegenheid:
a. woning met de daarbij behorende grond of het daarbij behorende deel van de grond;
b. woonwagen, zijnde een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst, en
c. standplaats, zijnde een kavel die is bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten.

woonwagenwijzer7