Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Gemeenteraad van Kerkrade besluit om te stoppen met het uitsterfbeleid voor woonwagens

28 november 2014

De gemeenteraad stemt voor motie van GroenLinks om sterfhuisbeleid woonwagens te  beëindigen.

Op 26 november 2014 hebben de woonwagenbewoners  in Kerkrade eindelijk succes met hun acties tegen het in 2007 vastgestelde uitsterfbeleid van de gemeente. Door dit uitsterfbeleid waren van de 48 aanwezige standplaatsen in 2007  in 2014 nog maar 31 overgebleven. Via Facebook, brieven en inspraak bij commissies en raad hebben bewoners als Pascal de Kler voortdurend aandacht gevraagd voor hun woonwensen. Hun acties werden versterkt door de landelijk via facebook opgezette acties voor het behoud en uiteindelijke erkenning van de woonwagencultuur door opname in het  Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Door het aannemen van de motie blijven de 31 standplaatsen gehandhaafd en wordt het nu mogelijk dat niet alleen kinderen,maar ook  familieleden tot in de derdegraads in aanmerking komen.

Motie GroenLinks erkent en ondersteunt niet alleen de wooncultuur van woonwagenbewoners in Kerkrade.

In de tekst van de motie wordt duidelijk gesteld, dat de woonwagen een erkende woonvorm en is en woonwagenbewoners een erkende cultuur zijn. Met die woorden steekt zij woonwagenbewoners een hart onder de riem, die ook in hun eigen gemeente willen opkomen voor hun woonrecht. Maar het is ook een belangrijke bijdrage aan de mogelijke actie van het PILP team die een rechtzaak voorbereid tegen het uitsterfbeleid in het kader van de schending van de Rechten van de Mens.

Icon of Kerkrade Gemeenteraad Motie Groen Links 24 November 2014 Woonwagenbeleid Kerkrade Gemeenteraad Motie Groen Links 24 November 2014 Woonwagenbeleid

woonwagenwijzer7